Събота,

Топлофикация ни връща пари

От: Стандарт -
2243
Топлофикация ни връща пари
A
A
A

"Топлофикация-София" ЕАД възстановява суми на над 170 000 битови клиенти по годишните изравнителни сметки за топлинна енергия за периода 1 май 2021 г. до 30 април 2022 г. Това се посочва в отговора на топлофикационното дружество до Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с искането на регулатора за предоставяне на цялостна информация по този важен за потребителите въпрос. 

Възстановяване получават клиентите на дружеството, чиито изравнителни сметки са издадени до 31 юли 2022 г. и реалната консумация на топлинна енергия е по-висока от прогнозната. На тези клиенти се възстановяват 3,025 млн. лв, което представлява 0,9% от всички издадени общи фактури за отчетния период. 

От 19 септември тази година новите коригирани фактури са налични както в системата на дружеството, така и при платежните оператори и всички потребители имат достъп до тях. 

От "Топлофикация-София" допълват, че информират всички засегнати потребители чрез кредитно известие и нова фактура с дата 1 септември 2022 г. за разликата между прогнозно начислената топлинна енергия и реално потребената. Клиентите ще получават документите по начина, по който получават сметките си – по електронен път или на хартиен носител. 

Тъй като направените корекции са с дата 1 септември 2022 г., от "Топлофикация-София" ЕАД поясняват, че за разликата няма да бъде начислявана лихва за просрочие и ще бъде прилаган нов срок за доброволно плащане - 45 дни за битовите и 30 дни за стопанските клиенти, считано от датата на издаване на новата фактура - 1 септември 2022 г.

Освен поисканата от КЕВР информация в писмото на "Топлофикация-София" ЕАД е приложен и образец на фактурa и кредитно известие с подробни данни и разяснения за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% ДДС и 9% ДДС. 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com