Lidl с фонд от 200 000 лв. за граждански идеи в цялата страна

Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ стартира още през 2017 г.

Lidl с фонд от 200 000 лв. за граждански идеи в цялата страна | StandartNews.com

За реализирането на вдъхновяващите си идеи в полза на обществото,активният граждански сектор има нужда от подкрепа и доверен партньор,който често среща в лицето на бизнеса. Сред неправителствения сектор встраната един от позитивните примери за ефективно партньорство междугражданските организации и компаниите е инициативата на Лидл България -„Ти и Lidl за по-добър живот”. Тази година компанията подкрепя 23 нови идеина местните общности от цяла България с фонд от 200 000 лв.

Те включват изключително атрактивни и иновативни проекти, които имат зацел да подобрят живота на местните общности. От експерименталнаархеологическа лаборатория за ученици в гр. Русе, през проекти за незрящидеца и студенти в гр. София, до пресъздаване на творчеството на големиябългарски художник Владимир Димитров – Майстора чрез синтез на визуалниизкуства, танци и театър в гр. Кюстендил. В рамките на програмата ще бъдатосъществени и редица идеи, насочени към преодоляване на различнипредизвикателства пред образователния сектор, например повишаване накачеството на преподаване на младите педагози, проекти целящипопуляризиране и опазване на културно-историческото наследство наБългария и такива, които включват дейности, свързани с опазването наприродата, намаляване на замърсяването и запазване на биоразнообразието.Всеки проект ще получи финансиране до 10 000 лв. и трябва да бъдеизпълнен в рамките на една година.

Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ стартира още през 2017 г. и има зацел да подпомогне реализацията на проекти, които водят до по-качествен ипълноценен начин на живот за хората от всички региони в страната. За 5години общият фонд, който Лидл България е дарила по програмата серавнява на 915 000 лева, а подкрепените граждански проекти са общо 119 от58 населени места. Резултатите показват, че през годините много отуспешните проекти имат дългосрочен ефект и продължават дейностите си ислед приключването на активния период от една година. С тазгодишнитепроекти постигнатото по инициативата ще бъде надградено и естествено щепродължи цялостното положително влияние върху живота на местнитеобщности в страната.

Програмата се реализира в партньорство с Фондация „Работилница заграждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай