Кристина Лазарова, "Brown to Green": ТЕЦ „Бобов дол“ получи разрешение за строеж на фотоволтаичния парк

В края на декември 2025 г. той ще бъде изцяло изграден

Кристина Лазарова, "Brown to Green": ТЕЦ „Бобов дол“ получи разрешение за строеж на фотоволтаичния парк | StandartNews.com
  • В края на декември 2025 г. той ще бъде изцяло изграден.
  • Насочваме усилията си в посока производство на енергия от зелен водород, миксиран с биогаз и природен газ

„В ход е реализация на трансформация на ТЕЦ „Бобов дол“ и „Топлофикация Перник“. Това са двете големи предприятия от Югозападния въглищен регион. Като платформа имаме конкретна визия и проекти за реализиране на плавен и справедлив енергиен преход. Усилията се насочват в посока производство на зелен водород, миксиран с биогаз и природен газ за осигуряване на текущия електропроизводствен режим до 2030 г. и преминаване само на водород и ВЕИ след 2030 г.“ Това заяви Кристина Лазарова, съосновател и представляващ Платформа "Brown to Green" за преход към нисковъглеродна икономика по време Green Transition: "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход".

За втора поредна година събитието „Green Transition“ фокусира зелената дискусия върху това как България успешно да стане част от процесите на трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация - цел, важна не само за Европа, но и за света, ако искаме да опазим планетата си. "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход" се проведе на 10 юни 2022 г. в Sofia Event Center. Организатори бяха Dir.bg и 3enews.

В началото на своето изказване Кристина Лазарова представи накратко Платформата "Brown to Green". Тя сподели, че нейната основна цел е енергийната трансформация на двете големи предприятие от Югозападния въглищен регион – ТЕЦ „Бобов дол“ и „Топлофикация Перник“. „През последните две години беше изготвен конкретен проект за тези две дружества, за намаляване на техните мощности, както и за премахването на въглищата като основно гориво за производство на електроенергия.“, заяви Лазарова.

По време на конференцията Кристина Лазарова представи конкретната визия и обобщи текущото и предстоящо развитие на двете дружества. Пред международната и българска аудитория тя представи новия интегриран 10 годишен Life проект на “Brown to green” платформата за изграждане на капацитет и внедряване на интегрирани решения и нов проект на общини Перник и Бобов дол за надграждане на съществуващия капацитет в областта на климатичните политики и справедливия преход

Съоснователят на Платформата заяви, че ТЕЦ „Бобов дол“ вече имат подписан договор с "Булгартрансгаз" за присъединяване към националната газова инфраструктурна мрежа и замяна на част от горивото с природен газ. Кристина Лазарова заяви, че предстоящото развитие на предприятието е   свързано с нова инсталация, състояща се от комбиниран парогазов цикъл от 180 МВТ електрическа енергия и парна турбина като използваното гориво ще бъде природен газ и водород. "Предстои и инсталиране на електролизери за производство на водород от фотоволтаичен парк, намиращ се на 1400 дка, което е бившият рекултивиран сгуроотвал. Вече има получено разрешение за строежа на фотоволтаичния парк. Очаква се през декември 2025 г. той да бъде изцяло завършен.", допълни Лазарова. "Съхранението на водорода ще се извършва чрез поставяне на батерии за съхранение на енергия от него. Ще бъде извършена и рекултивация на терените на мината в "Бобов дол" и на  текущ сгуроотвал, използван от "Бобов дол", обясни съпредседателят на “Brown to green”

Кристина Лазарова разказа и за плановете за трансформация на "Топлофикация Перник", което е другото голямо предприятие, част от Югозападна България, което има важно социално значение поради факта, че осигурява отопление на близо 20 000 домакинства. Лазарова разказа, че към момента горивото, което използва предприятието е въглища и природен газ. „Въглищата се доставят от откритата мина, разположена в Перник и от мини Бели Брег. След приключване на дейността на мината, спиране на ползване на въглища от топлофикацията и затваряне на сгуроотвали Кудин дол и 7-ми Септември ще има свободни терени за производствени нужди в размер на 12 000 дка. Те ще бъдат рекултивирани и използвани за производствени и енергийно технологични нужди.", разказа още съоснователят на Платформа "Brown to Green".

Съоснователят на Платформата разказа, че в "Топлофикация Перник" са закупени 5 броя когенерационни мощности Wärtsilä с общо инсталирани 44 МВт електрическа и 40 МВт топлинна мощност. Работното гориво е природен газ с възможност да се миксира с водород. "За да може да се подсигури останалият топлинен товар за нуждите на клиентите, се разглеждат вариантите за микс от природен газ, водород, захранван от фотоволтаичния парк, който ще бъде изграден на рекултивиран терен от 1600 дка и допълнителни 1000 дка, които ще бъдат използвани, за да бъде изградено соларно стопанство за производство на топлина със съхранението й.", посочи Лазарова и допълни, че текущата топлинна мрежа от 130 км тръби ще бъде модернизирана и се планира вариант за тригенерационна система,  чрез която да се подсигури на абонатите освен отопление през зимата и охлаждане през летните месеци.

В изказването си тя разгледа и останалите възможности по пътя, избран от "Brown to Green", за осъществяване на плавен и справедлив преход, а именно развитието и модернизацията на топлофикационната мрежа чрез използване на технологията за слънчева топлофикация и конверсия на топлофикационните услуги като те ще се ползват не само за отопление, но и за охлаждане. „Не на последно място, осигуряване на възможност за развитие на индустриални зони и R&D за нови технологии в областта на декарбонизацията“, посочи Лазарова.

Фокус в изказването на Кристина Лазарова беше и необходимостта от облекчение на административните процедури, особено за урбанизираните територии, липсата на комуникация от страна на институциите, които взимат решения за трансформацията в сектора със заинтересованите страни и сериозната необходимост от енергийна стратегия на България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай