Кредитният посредник спестява време, усилия и средства

Над 70% от бизнеса ни идва по препоръки на доволни клиенти, казва Мария Мухчиева, основател и управляваш съдружник в "Нютън Ипотечни Консултанти"

Кредитният посредник спестява време, усилия и средства | StandartNews.com

Част от екипа на "Нютън Ипотечни Консултанти"

 

  • Над 70% от бизнеса ни идва по препоръки на доволни клиенти,  казва Мария Мухчиева, основател и управляващ съдружник в "Нютън Ипотечни Консултанти"
  • Ние пестим време, усилия и средства на хората при теглене на банков кредит
  • Разполагаме с детайлна информация за банковия ипотечен пазар и следим динамиката му на ежедневна база
  • Всички наши услуги са безплатни за клиентите, никога не отказваме консултация

- Г-жо Мухчиева, каква е ролята на кредитните посредници и защо да използваме услугите им?

- Банковите кредитни продукти са по-специфични в сравнение с други стоки и услуги, тъй като те са по-сложни за масовия потребител и налагат по-сериозно обвързване между кредитор и кредитополучател както в продажбения процес, така и в следпродажбеното обслужване.Функцията на кредитния посредник от една страна е да спести на потребителите време, усилия и средства при търсенето на кредитор (доставчик на финансиране), от друга страна да спестява разходи (за маркетингови дейности, персонал и др.) на кредитора по привличането на нови клиенти.В този смисъл, за кредитополучателите кредитният посредник представлява личен кредитен съветник за дългосрочно финансово планиране, а за търговските банки - алтернативен канал за продажба на конкретни ритейл продукти.Кредитните посредници имат широкообхватна дейност и поглед върху целия кредитен пазар. Професията изисква те да бъдат независими при предлагането на информация за клиентите, а дейността им се регулира пряко от БНБ.Ползите от консултациите с кредитния посредник са още по-големи за потребителите, които ползват ипотечни продукти, тъй като при тях сроковете на обвързване са по-дълги отколкото при другите видове кредити, а разходите са по-големи.

- Какво могат да направят кредитните посредници за потребителите, търсещи най-оптималните условия за банково кредитиране?

- Ролята на независимите кредитни посредници е да информират клиента за всички условия на кредитния пазар в процеса на избор на финансова институция. Посредникът също подпомага кандидатите при подготовката на необходимата документация, според изискванията на избрания кредитор.Освен разясняване на условията, свързани с конкретни ценови оферти - лихва, начин на формиране на лихвата, способ на погасяване, съпътстващи банкови продукти и услуги, посредникът съветва и относно практическите последствия от теглене на кредита, като отговаря на въпроси, касаещи възможни хипотези в дългосрочен план, като например: временна загуба на платежоспособност, загуба на работоспособност, предсрочна изискуемост и пр.

- Моля представете накратко дейността на Вашата фирма.

- Newton ("Нютън Ипотечни Консултанти" ООД) е динамично развиваща се компания, специализирана в консултирането на частни и бизнес клиенти. Фирмата е регистриран кредитен посредник № BCI00005 в БНБ и е член на Асоциацията на кредитните посредници в България. Екипът ни се състои от 20 души - финансисти и юристи, всеки от тях с над 15-годишен опит в областта на ипотечното кредитиране във водещи банки в България.Високата експертиза и дългогодишният опит са наша отличителна черта и конкурентно предимство.Стремим се да предоставяме на клиентите си постоянен висок стандарт на обслужване и се гордеем, че над 70% от нашия бизнес идва по линия на препоръки.Кредото ни е да работим за пазарна среда, основана на етичност, прозрачност и конкуренция, в чийто център са интересите на клиента.Създадохме Newton в отговор на нуждата на хората от сигурност и комфорт в процеса на финансиране на тяхната мечта за нов дом, инвестиционен проект или бизнес идея. Това е отговорност, която приемаме присърце.Разполагаме с детайлна информация за банковия ипотечен пазар и следим динамиката му на ежедневна база. Това ни позволява да обезпечим информационно и да организираме логистично най-изгодното финансово решение за всеки клиент според неговия финансов профил и специфични параметри на търсене.

- Какви услуги предлагате, каква е цената им за потребителите?

- Услугите ни са напълно безплатни за клиентите ни и обхващат:

  •  Проучване и анализ на банковия пазар;
  •  Договаряне на индивидуални ценови условия;
  •  Сравнителен анализ на банковите оферти и разясняване на всички съпътстващи кредита банкови продукти и услуги;
  •  Структуриране, подготовка и цялостно окомплектоване на кредитната апликация;
  •  Поемане на цялостната комуникация с избраната банка, нотариус, оценителска компания, брокер;
  •  Експертно съдействие през целия живот на кредита. Клиентите ни се доверяват, защото заедно преминаваме през процеса на финансиране на тяхната мечта за нов дом със спокойствие и увереност. Справяме се успешно и с най-сложните ипотечни казуси.

- Обвързани ли са клиентите с някакъв ангажимент за теглене на кредит при консултация?

- Никога не отказваме консултация, независимо дали клиентът е с ясна идея за теглене на кредит или просто желае да се ориентира за възможностите. Приемаме финансовото консултиране не само като бизнес, но и като кауза - помагаме на хората да управляват по-добре финансите си и така да живеят по-добре.Вярваме, че така даваме своя скромен принос за подобряване на средата.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай