Понеделник,

Кога да очакваме пик на лихвите? Прогнозата на БНБ

От: Стандарт -
2341
Кога да очакваме пик на лихвите? Прогнозата на БНБ
A
A
A

Затегнатите условия на пазара на труда ще продължат да оказват натиск за по-висок реален растеж на заплатите спрямо повишението на производителността на труда, като по този начин ще допринасят за нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата, но и на разходите за труд на единица продукция на фирмите.

Това се казва в Макроикономическата прогноза на БНБ към края на март, цитира pariteni.

От банката очакват номиналните разходи за труд на единица продукция да се повишат с 11.6% през 2023 г., след което растежът им да се забави до 5.6% през 2024 г. и 5.2% през 2025 г. в резултат на по-високата производителност при по-умерено нарастване на заплатите.

При съществуващия режим на паричен съвет в България започналият и засилващ се процес по затягане на паричната политика от страна на големите централни банки, и в частност от ЕЦБ, е предпоставка за повишаване на лихвените проценти както по депозитите, така и по кредитите в страната. Предприетите от ЕЦБ повишения на основните лихвени проценти в еврозоната от втората половина на 2022 г. бяха пренесени бързо върху лихвените проценти по сключените сделки на междубанковия паричен пазар в България, прогнозират още от БНБ.

Експертите подчертават, че в условията на запазващ се значителен приток на привлечен ресурс, висока ликвидност и силна конкуренция в банковия сектор, степента и скоростта на пренасяне върху лихвените проценти по депозитите и кредитите остава силно ограничена. Въз основа на пазарните очаквания за по-нататъшно затягане на паричните условия в еврозоната очакваме започналата постепенна тенденция към покачване на лихвените проценти по кредитите и депозитите да се засили и те да достигнат най-високите си стойности в средата на 2024 г., след което да се стабилизират на достигнатите нива.

Прогнозираното повишаване на лихвените проценти по депозитите и продължаващото нарастване на заплатите ще допринасят за запазване на сравнително висок темп на растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система.

Същевременно очакваното забавяне на темпа на увеличение на печалбите на фирмите в секторите, свързани с производство и разпределение на енергийни продукти, ще оказва влияние за забавяне на темпа на нарастване на депозитите на бизнеса.

Очаква се растежът на кредита за частния сектор да се забави от 12.5% на годишна база в края на 2022 г. до 6.4% в края на 2023 г. и до 4.7% през 2024 г. За тази динамика ще допринася прогнозираното повишение на номиналните лихвени проценти по кредитите в съчетание с очакваното постепенно отслабване на инфлационния натиск, слабата инвестиционна активност на фирмите, която не е свързана със съфинансиране и грантове по НПВУ, както и очакваното намаление на търсенето на банков ресурс от страна на фирмите за оборотни средства и запаси, се казва в Макроикономическата прогноза.

Според експертите потенциален ограничаващ ефект върху кредитната активност от страна на предлагането се очаква да имат обявените от БНБ повишения на антицикличния капиталов буфер до 1.5%, в сила от 1 януари 2023 г., и до 2.0%, в сила от 1 октомври 2023 г. Известно ускоряване на годишния растеж на кредита се предвижда през 2025 г., подкрепено от ускоряването на икономическия растеж в страната.

БНБ е ревизирала някои от очакванията си спрямо края на миналата година. В сравнение с макроикономическата прогноза от декември 2022 г. текущите очаквания са за по-висок растеж на реалния БВП през 2023 г. и 2025 г., докато прогнозата за растежа през 2024 г. е без промяна.

Ревизията в посока по-висок растеж на реалния БВП през 2023 г. е в размер на 0.6 процентни пункта и се дължи главно на прогнозирания по-малък отрицателен принос на нетния износ и на по-голямото нарастване на частното потребление. Прогнозата за инфлацията в края на 2023 г. е ревизирана в посока по-висок растеж на потребителските цени (с 1.4 процентни пункта), което се определя главно от съществената ревизия към по-висока инфлация в групата на храните.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com