Събота,

Ключови заводи затварят, хиляди без работа. Причината

От: Стандарт -
32684
Ключови заводи затварят, хиляди без работа. Причината
A
A
A

Голяма част от дървопреработващите предприятия в страната са спрели работа или са в процес на спиране поради спекулативните цени на дървесината. Сред тях са водещите в сектора Кроношпан България ЕООД, с изградени мощности в Бургас и Велико Търново, които в края на декември спряха производство и вече работят с намален капацитет, Фазерлес АД - ключово предприятие за регион Силистра и Свилоза АД - Свищов, които са в процес на спиране. Директно наетите само в тези три предприятия са над 1000 човека, а индиректно над 5000 в сферата на транспорта, добива, услугите и др.

Основната причина за това е спекулативното покачване на цената на дървесината през 2022 г, довело до непосилни цени за местното население, както и за индустрията, съобщава dir.bg.

По данни на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост по-голямата част от предприятията, използващи масивна дървесина за суровина, също имат сериозни проблеми и не могат да изпълняват договорите си заради високите цени на дървесината и липсата на достатъчно количество суровина.

"До проблема се стигна заради наложените изкуствени ограничения върху добива на дървесина - заповедта за намаляване с 30% на сечите във вековни гори на служебния министър Христо Бозуков от края на 2021 г. Въпросната наредба не защитава горите, а им вреди, защото възпрепятства санитарната и възобновителна сеч - тази, която прочиства дърветата, помага им да се развиват и се случва само след съгласуване и одобрение с компетентните органи. Резултатът е по-малко добита дървесина и за бизнеса, и за домакинствата, както и непосилно високи цени на суровината. Отделно в България не се оползотворява т. нар. прираст в горите, който у нас се използва едва на 50%, а средно в Европа над 75 на сто", алармира Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост в отворено писмо до медиите и настояват за отпадане на ограниченията.

В сферата на Горското стопанство и Горската промишленост в България работят над 60 000 души, които създават над 3% от БВП, основно в полупланинските и планинските райони, като на места това е единственият поминък.

"Сега голяма част от тези хора са изправени пред опасността да останат без работа в зимните месеци при растящи цени и пълна липса на алтернатива. Въпреки нашите многократни сигнали, до момента държавата не реагира, затова сме поискали и писмено среща с министър-председателя, в опит да запазим този структуроопределящ отрасъл за страната", добавят от браншовата камара.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com