Четвъртък,

Инвеститор, работещ и у нас, отвори два соларни мегапарка

От: Стандарт -
2162
Инвеститор, работещ и у нас, отвори два соларни мегапарка
A
A
A

Строежът на MET Gerjen Solar Park и MET Söjtör Solar Park бе завършен и слънчевите електроцентрали вече са в търговска експлоатация. Инвестициите обхващат площ от 170 хектара в двете унгарски общини, където са инсталирани почти 180 000 слънчеви панела. Завършването на проектите беше отбелязано с тържествена церемония по откриване на обекта.

Соларните паркове се присъединяват към електрическата мрежа чрез новомонтирани високоволтови подстанции. Въвеждането в експлоатация на MET Gerjen (51 MWp) и MET Söjtör (45 MWp) се осъществи на няколко етапа. Двете централи ще произвеждат достатъчно зелена електроенергия, за да покрият потреблението на около 50 хиляди домакинства. 

За рефинансиране на два съществуващи соларни парка (MET Dunai Solar Park и MET Kabai Solar Park), както и за финансиране на придобиването и изграждането на три нови слънчеви ферми (сред които централите в Гержен и Сойтор), дъщерното дружество MET Hungary Solar Park Kft. успешно емитира облигация през 2021 г., която впоследствие също постигна зелен рейтинг.

Подобряването на качеството на живот на местно ниво също е важен приоритет за MET Group. В тази връзка бяха осъществени вътрешни и външни подобрения в местни детски градини и училища.Стратегията на MET за разширяване на възобновяемите енергийни източници има за цел да достигне портфолио от инсталиран капацитет от 2 GW до 2026 г., като по този начин да изиграе активна роля в европейския енергиен преход. Като част от тази всеобхватна стратегия, MET Group и базираната в Сингапур Keppel Infrastructure създадоха съвместно предприятие през ноември 2022 г. - Keppel MET Renewables, за да проучват възможностите за възобновяема енергия в Европа. През изминалата година MET Group успя да навлезе на пазара на възобновяеми енергийни източници в четири нови страни - Испания, Италия, Полша и Румъния. 

МЕТ Груп

MET Group е интегрирана европейска енергийна компания със седалище в Швейцария, с дейности и активи на пазарите на природен газ и електроенергия. MET присъства в 13 държави посредством дъщерни дружества, на 27 национални газови пазара и в 22 международни търговски центъра. През 2021 г. консолидираните приходи от продажбите на MET Group възлизат на 18,1 млрд. евро, обемът на търгувания природен газ е 55 млрд. куб. м, а търгуваната електроенергия е над 50 TWh.

Мисията на MET Group е да се превърне във водещ играч на пазара чрез внедряване на иновации на традиционните европейски енергийни пазари. МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД (МЕТБГ) е създадена през 2017 г., за да представлява Групата на пазарите на природен газ и енергия в Югоизточна Европа. Дейността на МЕТБГ се фокусира върху покупката и продажбата на електроенергия и природен газ на клиенти на дребно и едро в Югоизточна Европа чрез трансгранични сделки и тясно сътрудничество с други дъщерни дружества на МЕТ в Региона. 

 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com