Инвестбанк и Iris Solutions в стратегическо партньорство

То е в посока налагане на отвореното банкиране

Инвестбанк и Iris Solutions в стратегическо партньорство | StandartNews.com

IRIS Solutions сключи договор за стратегическо партньорство с „Инвестбанк” АД за интегриране на услугите за отворено банкиране в различни бизнес направления на банката. Благодарение на предоставените решения и услуги от страна на IRIS Solutions, „Инвестбанк” АД ще доразвие предоставянето на иновативни финансови услуги, персонализирани оферти и нови методи за плащане.

„Инвестбанк“ АД е една от най-динамично развиващите се българска банки през последните години. Тя разширява присъствието си на финансовите пазари чрез обогатено портфолио от дигитални  продукти, модерни услуги и индивидуален подход към всеки клиент.

Партньорството на IRIS Solutions и „Инвестбанк” АД включва внедряването на решение за мултибанкинг в дигиталните канали на банката, съвместно представяне на нов тип платежни терминали, базирани на транзакции от тип “сметка-към-сметка”, интегриране на данни, получавани през отворено банкиране в процесите за онлайн онбординг на клиенти, кандидатстване за кредитни продукти, включително обогатяване на показателите, използвани в кредитния скоринг на банката с данни от транзакционното поведение на клиентите. Новите дигитални услуги дават възможност на служителите на банката да разполагат с истинска картина за финансовата стабилност на клиентите си и ще вземат по-лесно и бързо информирано решение при отпускане на кредити.

„Това стратегическо партньорство е поредна крачка в посока налагането на отвореното банкиране като един от факторите с най-значимо участие в дигитализирането на финансовите услуги на българския пазар”, заяви Галя Димитрова, управител на IRIS Solutions. IRIS Solutions е платежна институция, лицензирана от БНБ за услугите по доставка на информация

по сметка и иницииране на плащане. Дружеството предлага своите услуги на пазарите в България, Гърция и Румъния. Сред клиентите на IRIS Solutions са Банка ДСК, Инвестбанк, Софийска вода, Токи пауър, Микроинвест и други.

Стратегическото партньорство между „Инвестбанк“ АД и IRIS Solutions e важна стъпка от цялостния процес на дигитализация на „Инвестбанк“ АД в последните години.

„Интеграцията на система за отворено банкиране е изцяло нова посока в повишаване качеството на обслужване на нашите клиенти. По този начин ще съумеем да доразвием потенциала, който предлагат съвременните технологии и да постигнем сигурни и достъпни платежни решения“, коментира Светослав Миланов, Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на „Инвестбанк“ АД.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай