Инициатива срещу незаконната търговия

Потреблението на цигари без български акцизен бандерол през 2022 г.  остава на ниско

Инициатива срещу незаконната търговия | StandartNews.com

1.5% Е ДЕЛЪТ НА НЕЛЕГАЛНИТЕ ЦИГАРИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР В КРАЯ НА 2022 г.

Потреблението на цигари без български акцизен бандерол през 2022 г.  остава на ниско ниво според традиционното изследване на празните опаковки от цигари. Те представляват само 1.5% през 4-то тримесечие на изминалата година. Данните от изследването бяха представени от компаниите в „Инициативата срещу незаконната търговия“ на 14 март 2023 г. пред представители на Министерство на финансите, Агенция „Митници“, МВР (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“) и Върховна касационна прокуратура.

Отчетените данни сочат следните резултати по тримесечия за 2022 г.

  • 1-во тримесечие 2022 г. – 2.6%
  • 2-ро тримесечие 2022 г. – 2.8%
  • 3-то тримесечие 2022 г. – 3.1%
  • 4-то тримесечие 2022 г. – 1.5%

Oт тютюневите компаниите заявиха, че правоохранителните институции у нас са постигнали устойчив резултат в борбата срещу незаконната търговията с цигари въпреки нестабилната и усложнена международна обстановка. Компаниите призоваха отговорните органи да запазят фокуса върху темата поради нейната значимост. Данните за 4-тото тримесечие на 2022 г. сочат рекордно нисък дял на потребление на цигари без български бандерол от 13 години насам, откакто се провежда проучването със събиране и анализ на празни кутии. За пореден отчетен период България е с най-нисък дял на нелегалния пазар на цигари от всички страни-членки на ЕС, в които това изследване се провежда. Положително се отразяват данните и върху приходите от акциз от тютюневи изделия в държавния бюджет, който благодарение на минималния нелегален пазар за първи път през 2022 г. надвишиха 3 млрд. лв., по данни на Агенция „Митници“. Приходите от акцизи от тютюневи изделия в държавния бюджет имат сериозен дял от приходите в хазната, достигащ до 12% от общите постъпления и формират над 50% от всички приходи от акциз.

Данните показват, че с най-голям дял сред нелегалните цигари на българския пазар са цигари, чиито опаковки са маркирани за безмитна търговия, следвани от фалшификатите, копиращи известни международни марки. Сред празните опаковки са идентифицирани и кутии с неизвестни за нашия пазар марки, които се определят от типа „illicit whites” – цигари, произведени и предназначени за нелегално разпространение. Изследването отчита на потребление на цигари без български акцизен бандерол във всеки от 20-те града от основната извадка на проучването, като целта е да се насочи вниманието на правоприлагащите органи към градовете, в които тези нива са над средното за страната. В два от градовете - Плевен и Благоевград, е отчетено нулево ниво на цигари без бандерол, което е значителен успех:

В 6-те града от допълнителната извадка, където също се провежда изследването, поради специфичния им профил или местоположение, също се запазва ниско ниво на потребление на нелегални цигари. Сред тях нулево ниво на контрабандни цигари е отчетено в края на миналата година в Димитровград:

През 2022 г. митническите органи са задържали, иззели и обезпечили като доказателство над 41.5 млн. къса цигари (в т.ч. пури и пурети). Това количество е средно 33% повече от установените през 2021 г. цигари, като за трето тримесечие установените нелегални цигари са 24% повече, а в четвърто тримесечие - 55% повече спрямо 2021 г. На година база преобладава количеството задържани цигари на вътрешните граници с ЕС в зоните на ГКПП (56.05%), следвано от тези – на външните граници на ЕС (39.44%) – коментира по време на форума Лъчезар Кръстев, заместник-директор на Агенция „Митници“.

През 2022 г. от структурите на МВР са иззети 42 175 781 къса цигари, което е с 9,2 пъти повече от иззетите цигари през 2021 г. (4 559 626 къса) и 38 046 кг нарязан тютюн, или с 82,7% повече от 2021 г. (20 830 кг). През месец май на територията на гр. Ботевград и през месец август на територията на гр. Варна са разбити нелегални фабрики за производство на цигари от служители на ГДБОП - съобщи на срещата Калин Литов, началник отдел „Митнически режим, данъчно-осигурителна система и културно-исторически ценности“ в ГДБОП.

Компаниите от „Инициативата срещу незаконната търговия“ заявиха, че борбата с нелегалните цигари трябва да продължи да е ясен приоритет на правоохранителните органи в интерес на държавния бюджет и противодействието на нелегалните дейности у нас. Те подчертаха също, че предвидимостта на законовата рамка е доказано ефективен фактор за запазване на стабилността на бизнес средата у нас.

 

*“Инициативата за борба с незаконната търговия“стартира през 2010 г. В нея участват Бритиш Американ Табако Трейдинг България ЕООД, Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД, Импириъл Табако България ЕООД и Филип Морис България ЕООД , като нейна основна цел е да подпомага правоприлагащите органи в България в борбата срещу незаконната търговия с цигари чрез обмен на данни и други дейности. Проучването се възлага на независима изследователска агенция от 4-те тютюневи компании, които са част от „Инициативата за борба с незаконната търговия с цигари”и се осъществява ежегодно вече над десетилетие, по метода на анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 20 големи града на страната с над 47% от населението в България. В допълнение, незаконното потребление се измерва и в някои по-малки градове, резултатите за които също се представят отделно за  всеки от тях. В резултат на диалога между компаниите, Министерството на финансите, Агенция Митници и Министерството на вътрешните работи се планират и допълнителни съвместни инициативи, свързани с борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай