Големи промени с тока! Юзди на цените по време на криза

Иван Иванов съобщи реформата, предприета от Европейската комисия. Влиза в сила догодина

Големи промени с тока! Юзди на цените по време на криза | StandartNews.com

Големи промени с доставката и цените на тока предвижда Европейската комисия до средата на 2024 г. Една от най-важните е, че по време на криза всяка страна ще може да въведе регулирани цени не само за крайните потребители, но и за малкия и среден бизнес.

ВИЖ ОЩЕ: Обрат в енергетиката! Две нови ПАВЕЦ и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Новината съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов по време на националната енергийна конференция на тема "ВЕИ и енергийната сигурност: предимства срещу рискове", организирана от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ). Тя бе организирана от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) в партньорство със "Стандарт" и с подкрепата на "Минстрой".

Основополагащите документи за реформата на пазара на електроенергия в ЕС предстои да бъдат приети до средата на 2024 г., в мандата на настоящата Европейска комисия, съобщи Иванов. И изброи седемте основни цели на реформата: 

1. Производството на енергия от възобновяеми източници да се утрои до 2030 г. 

2. Осигуряване на широк достъп до енергия от ВЕИ източници на достъпни цени. 

3. Оптимизирате на потреблението от ВЕИ източници чрез широко въвеждане на умни мрежи и интелигентни средства за измерване. 

4. Насърчаване на двупосочните договори за разлика, които да гарантират стабилност на приходите на производителите на възобновяема енергия, както и защита на доставчиците и потребителите от прекомерно нестабилни цени за по-дълъг период от време. 

5. Страните членки на ЕС трябва да се задължат да определят доставчици от последна инстанция, така че нито един потребител да не се окаже без достъп до електроенергия, каза Иванов.

6. Задължително трябва да се подобри защитата на уязвимите потребители от изключване от мрежата, ако имат просрочени задължения.

7. В случай на криза трябва да се разшири обхватът на регулираните цени на дребно, така че да обхванат освен домакинствата, но и малките и средни предприятия, обясни председателят на КЕВР.

Промените в Закона за енергетиката, приети от Народното събрание, значително опростяват административните процедури и съкращават сроковете за тяхното изпълнение, каза още председателят на КЕВР.

Иван Иванов допълни, че се разширява обхватът на категориите земеделски земи, върху които се допуска изграждането на ВЕИ инсталации. Оптимизира се процедурата по присъединяване на нови мощности при реорганизация и разширение на електропреносната мрежа.

За да се достигнат до 2050 г. нетни нулеви емисии и да се ограничи глобалното затопляне с 1,5 градуса, инвестициите във ВЕИ трябва да надминат 4 пъти финансовите потоци за изкопаемите горива. Изследванията показват, че сегашното десетилетие е ключов период за ускорени инвестиции в енергийния преход, за да може глобалните емисии на парникови газове да намалеят наполовина до 2030 г. и да се избегне катастрофалното въздействие от изменението на климата, изтъка председателят на КЕВР Иван Иванов.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай