Финансовото министерство пое нов дълг. 500 млн. лв.

Този път бе преотворена емисия от книжа със срочност три години и половина

Финансовото министерство пое нов дълг. 500 млн. лв. | StandartNews.com

Половин милиард лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа бе поет от Министерството на финансите.

Този път бе преотворена емисия от книжа със срочност три години и половина, а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 0,88%, съобщи ведомството на Асен Василев.

С тази емисия общата нова задлъжнялост от началото на годината става милиард и половина.

Преди седмица министерството отхвърли всички поръчки за 10-годишни книжа за половин милиард лева.

Ето какво съобщи Министерство на финансите:

На 11 април 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,88 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 752,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,50. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 65 базисни точки, като на предходния аукцион за същата емисия, проведен през месец март 2022 г., спредът към германските федерални облигации беше в размер на 81 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионни фондове с 56,2 %, следвани от банките – 33,58 %, гаранционни фондове – 5,0 %, застрахователните дружества – 1,1 %, инвестиционни посредници – 0,12%, и други инвеститори – 4,0 %.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай