Неделя,

ББР предоставя 60 млн. лв. в нова програма за подкрепа на туризма

От: Стандарт -
ББР предоставя 60 млн. лв. в нова програма за подкрепа на туризма
A
A
A
  • Средствата са предназначени за микро-, малките и средните предприятия от сектора на хотелиерството и ресторантьорството, които са сред най-засегнатите от COVID-кризата

Българската банка за развитие ще осигури директно финансиране на засегнатите от пандемията микро-, малки и средни фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш.

Много от тях изпитват сериозни финансови затруднения и опасност от фалит по време на COVID-кризатаи не срещат облекчения в условията за банково кредитиранепоради висок секторен риск.

За да им осигури по-голям достъп до ликвидност в трудната обстановка, ББР създава нова програма „Подкрепа за туризма“, която ще помогне на хотелиери и ресторантьори, включително стартиращи, да посрещнат своите нужди, да се справят с просрочени задължения и да облекчат текущите си плащания към финансови институции.

Обемът на програмата е 60 млн. лв., като банката ще предложи два продукта – „Ликвидна помощ за ресторантьори“ и „Ликвидна помощ за хотелиери“. Предимството на новите условия е, че осигуряватдостъп до финансиране ина фирми в просрочие до 90 днисъгласно ЦКР (до 5% от общия портфейл) и до 60 дни (до 45% от общия портфейл), като бъдат рефинансирани техните задължения. Рефинансираните кредити могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски.

В рамките на програма „Подкрепа за туризма“ ББР ще предоставя кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит за оборотни средствана хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г. Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт –500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20% от нетни приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души (15% от нетни приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв.

Новата програма за финансиране предлага иудължен срок за стандартен кредит за оборотни средства – 48 месеца. Поставено е и минимално изискване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьорите.

Подкрепата на затруднените микро-, малки и средни фирми от сферата на туризма е част от актуализираната стратегия на Групата на ББР за периода 2021-2023 г.Тя утвърждаваприоритетите на банкатаза по-бързото възстановяване на МСП, ускоряване на икономическия растеж и създаването на работни места след кризата от COVID-19.4 януари 2022 г.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com