Природният газ от 1 юли поскъпва 10,81%

Природният газ от 1 юли поскъпва 10,81% | StandartNews.com

Цената на газа скача с 10,8% от днес. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на закрито заседание.

Комисията не се е съобразила и е намалила исканото от "Булгаргаз" увеличение от 18,05%, след като анализът в доклада на работната група е показал, че е обосновано да бъде направена отрицателна корекция в размер на 13 млн. лева надвзет приход от страна на "Булгаргаз" ЕАД през 2017 г. Коригиран е бил и заложеният от газовото дружество параметър за калоричност на природния газ през третото тримесечие.

В утвърдената от КЕВР цена са включени компонентите за услугата "обществена доставка" в размер на 7,11 лв./1000 куб.м и "задължение към обществото" от 1,37 лв./1000 куб.м, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В утвърдената цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Енергийната комисия ще проведе закрито заседание на 1 юли, на което ще утвърди цените на електрическата и на топлинната енергия, в сила от 1 юли 2018 г., съобщиха още от енергийния регулатор.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай