Отпушват плащанията по земеделски проекти

Отпушват плащанията  по земеделски проекти | StandartNews.com

Общините ще получават безлихвени заеми по одобрени проекти от Програмата за развитие на селските райони. Това реши Министерският съвет вчера като прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините. Парите са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване. Общините бенефициенти по програмата са общини с малък бюджет и приходи. Те са силно затруднени да осигуряват собствени средства за плащания към изпълнителите по съответния проект, преди да са одобрени заявките за плащане от фонд „Земеделие".

Временните заеми от бюджета ще могат да се отпускат на общини с одобрени проекти по ПРСР, които са сключили договор с Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е общините да нямат и задължения към фонда, или ако имат, да е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията. Размерът на заема, който ще се предоставя на общината за извършване на междинни плащания ще е до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие".

С друго Постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за 2018 г. в общ размер до 20 750 000 лв. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай