Музей на християнството в катедралата на Одесос

Музей на християнството в катедралата на Одесос | StandartNews.com

Откриване и проучване: Обектът е проучван от екипи на Варненския археологически музей на няколко етапа от началото на ХХ до началото на ХХІ в. Последните разкопки се провеждат през 2002 и 2003 г. под ръководството на гл. ас. Александър Минчев и с участието на френски археолози и реставратори. Основна задача е разкриването на подовите мозайки в храма и преместването им от обекта с цел по-добро съхранение. Мозайките са транспортирани до Франция, където са консервирани и поставени върху специални пана-основи. След това са върнати във Варна и сега са експонирани в Археологическия музей и в музея при Аладжа манастир.

Описание: В периода ІV–VІ в. на мястото са построени последователно три църкви от архитектурния тип базилика. Има основание да се мисли, че двете по-късни са служели за главни църкви на Одесос, т.е. били са катедрали на епископите, а по-късно – архиепископите, на града. Приблизителната датировка на трите храма е: (1-ви) краят на ІV в. – началото на V в.; (2-ри) първата половина на V в.; и (3-ти) началото на VІ в. От първата църква е останало твърде малко. Другите две са еднакви по план и размери и стъпват точно една върху друга. Те са били монументални сгради с богата украса от мрамор, декоративни каменни облицовки, подови и стенни мозайки, стенописи и т.н. Особено пищна е била украсата на втората църква. От нея са запазени няколко десетки квадратни метра подови мозайки с разнообразни орнаменти и фигурални композиции.

Научна стойност: Последователно съществуващите църкви на това място са били катедрали на града. Втората и третата базилика са сред най-големите, разкопани в България. Под пода на олтара на втората църква е открита крипта с реликварий и мощи на светец в него. Изложени са във Варненския археологически музей).

Туристически потенциал: Обектът се намира в централната част на Варна, близо до Римските терми и старинната църква „Успение на Пресвета Богородица" (известна като „Малката Богородица"). Има възможност да се включи в пешеходна туристическа обиколка на града или да се посещава заедно с Римските Терми. Има идея обектът да се покрие със специална сграда, съобразена с околната архитектура. След това мозайките да се върнат на местата си, а криптата да се реконструира. В храма могат да се експонират също и други раннохристиянски паметници от Одесос и околностите и така да се оформи малък музей на ранното християнство.

Проблеми: Обектът е частично застъпен от съвременни сгради и няма възможност църквите да бъдат цялостно разкопани и експонирани. Достъпът на автобуси до обекта е практически невъзможен. Най-близкият паркинг е при Римските терми. Непосредствен проблем е дивата растителност и хигиената на обекта. В момента той е открит и поддръжката е символична. В руините растат храсти, които с корените си рушат археологическите структури.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай