УБМАЛ „Софиямед“ се превърна в хъб за обучение на хирурзи

Обучението, на което присъстваха 15 курсисти от цялата страна, беше практическо и теоретично, с лектори от съответната област, признати авторитети

УБМАЛ „Софиямед“ се превърна  в хъб за обучение на хирурзи | StandartNews.com
  • Отделението по Хирургия на ръка и реконструктивна хирургия в УБМАЛ „Софиямед“ се превърна  в хъб за обучение на хирурзи от цялата страна

През последните 6 месеца УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” бяха база за провеждане на курс Високоспециализирана дейност хирургия на ръка. Курсът беше предназначен за специалисти Ортопедия и травматология  с цел повишаване на квалификацията и придобиване на специфични умения при работа с горен крайник. 

Обучението, на което присъстваха 15 курсисти от цялата страна, беше практическо и теоретично, с лектори от съответната област, признати авторитети.

УМБАЛ „Софиямед“ е основна база за обучението и финалният изпит се проведе в нейната база с изпитна комисия в състав доц. д-р Маргарита Кътева, Началник отделениеХирургия на ръка и реконструктивна хирургия в „Софиямед“ – председател,  проф. д-р Дико Бошнаков, дмн, УМБАЛ ,, Света Анна - Варна" и доц. д-р Борис Матев, дм, УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”.

Основната цел за провеждане на този специализиран курс е специалисти от цялата страна да имат достъп и да се усъвършенстват в тясната специалност  и така да оказват необходимата помощ на пациенти от цялата страна в регионалните болници. Ключов момент в работата на хирурзите на ръка е възстановяването в момента на травмата, за да не настъпят труднообратими и необратими последици за пациента. 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай