Петък,

Цигарите канят в тялото ни тих убиец

От: Доц. д-р Желязко Арабаджиев -
599
Цигарите канят в тялото ни тих убиец
A
A
A
  • Съществуват схващания, че цитрусовите плодове намаляват риска
  • Карцином на пикочния мехур възниква незабележимо, но често рецидивира

Доц. д-р Желязко Арабаджиев е специалист по медицинска онкология с повече от 15 години опит, началник на Клиниката по онкология в Аджибадем СитиКлиник УМБАЛ Токуда - София. Има специализации в Белгия, Израел, Италия, Австрия. Научните му интереси са в областта на рак на гърдата, на простатата, гинекологични и урогенитални тумори, имунотерапия. Председател е на Българското научно дружество по имуноонкология. Член е на авторитетни национални, европейски и американски научни дружества по онкология. Автор е на над 60 статии, публикации в български и международни списания. Носител е на призове и награди от съсловни и пациентски организации.
Всяка седмица доц. Арабаджиев  отговаря на въпросите на читателите на "Стандарт".Пишете ни на адрес: agency@standartnews.com

 

Карциномът на пикочният мехур и пикочните пътища не е сред най-честите злокачествени заболявания, нито сред главните причини за смърт от онкологично заболяване. Често дори се подценява, защото се диагностицира относително по-рано и най-често дори не се налага лекарствено лечение, а само оперативно отстраняване на туморната формация е достатъчно за излекуване. Въпреки тази оптимистична ситуация, с нарастване на вредностите на средата - главно тютюнопушене, канцерогени от индустриалното замърсяване и други, както и пренебрегване на ранните симптоми - кръв в урината, уринарен дискомфорт или болка, карциномът на пикочния мехур трябва да бъде познаван добре от лекари и пациенти. За щастие, през последните години в лечението на напредналите стадии на уротелиалния карцином, както още и известно това заболяване, настъпи значителен напредък - подобри се диагностиката от уролог, въведоха се ефективни лъчетерапевтични протоколи като алтернатива на оперативната интервенция и  най-вече навлязоха съвременни лекарства като имунотерапия, изместващи традиционната химиотерапия.

Ето защо тази седмица, отговаряме* на някои от най-честите въпроси свързани с рака на пикочния мехур и пикочните пътища.

1. Влияе ли храната и напитките за възникване на карцином на пикочния мехур?

Причините за възникване на карцином на пикочния мехур и пикочните пътища най-често са свързани с фактори на въшната среда:

  •  Тютюнопушенето увеличава риска с 2 до 6 пъти.
  •  Дълготрайна (десетки години) работа с ароматни амини - например амоняк във фризьорските бои;
  •  Работа с анилинови бои и каучукова промишленост;
  •  Хронично раздразнение на пикочния мехур, напр. инфекция, камъни, дългосрочен уретрален катетър
  •  Предишна лъчетерапия в областта на таза, напр. за гинекологичен рак.

Съществуват научни доказателства за въздействие на факторите на средата и начина на живот върху заболяемостта от карцином на пикочен мехур, но въпреки високата доказателствена стойност на резултатите от клинични проучвания, систематични и метаанализи, все още няма единен стандарт и възприети препоръки за избягване и прием на определение храни и напитки, както и ограничаване на вредни навици с цел профилактика. В условия на консултации може да се препоръчва ограничаване или преустановяване на тютюнопушене, прием на антиоксиданти от хранителни добавки и храни, основно зеленолистни, но все още това не може да се оформи като категорично поведение, както и липсва оценка на влиянието на тези мерки върху общата приживяемост на пациенти с карцином на пикочен мехур. От данни в наблюдателни клинични изпитвания, съществуват схващания, че повишена консумация на плодове - най-вече цитрусови плодове или такива съдържащи а-каротин и б-каротин  - може да доведе до снижаване на риска от възникване на заболяването. На същите основания се базира и препоръката за повишен прием на витамини Е и С, особенно при пушачи.    

2. Какви са ранните и късните симптоми?

При 80-90% от пациентите се установява кръв в урината (хематурия), при по-напреднал процес може да има и кръвни съсиреци. Наличието на кръв в урината обикновено е безболково. По-рядко се представя с необяснена микроскопична кръв в урината диагностицирана при лабораторно изследване на урина. Тук много внимателно трябва да се прави разлика между кървене от туморна формация и при възпалителен процес на мехура или кървене от горните пикочни пътища и бъбречното легенче, което може да са свърже с наличие на камъни в бъбрека (нефрокалкулоза).

Друг симптом е раздразненият пикочен мехур изразяващ се в честото и затруднено уриниране (дизурия). Този симптом може да бъде свързан с ангажирането на по-дълбоките слоеве на мехурната стена - мускулно-инвазивно заболяване.

Асимптоматично заболяване може да бъде засечено при рутинна цистоскопия, поради други причини или при пациенти с предишен рак на пикочния мехур.

Макар и с много по-малка честота, карцином на уретрата (това е отвеждащата урината от пикочния мехур структура) може да даде специфична симптоматика.

Като първоначален симптом и тук е хематурия или кръвенист уретрален секрет-наблюдава в около 62% от случаите, следвани по честота от опипваща се туморна формация по хода на уретра (52%), данни за субвезикална обструкция (48%), тазова болка (33%), патологично отверстие между уретрата и кожата (уретрокутанна фистула) (10%), формиране на абсцес или диспареуния (по 5%).

Важно е да се знае, че върху ранното диагностициране на карцинома на пикочния мехур и пикочните пътища значение оказват фактори като пол, предходни пикочни инфекции, наличие на доброкачествени уротелни проблеми.

Около 20-61% от симптоматични жени и 15-35% от симптоматични мъже се лекуват или диагностицират за уринарни инфекции преди правилно диагностициране на този карцином. Жените имат четири пъти по-висока вероятност да бъдат лекувани за уринарни инфекции преди достигане на диагноза за карцином. Наличието на доброкачествена урологична диагноза (инфекция, уролитиаза, доброкачествена простатна хиперплазия) през 12 месеца преди диагностициране на УК води до значително забавяне на диагнозата. Наличие на уринарни инфекции в годината преди диагностициране на карцином е свързано с двукратно повишен риск забавяне на диагнозата с поне 3 месеца и в двата пола, сравнено с пациенти без предходна инфекция. Нефролитиаза при мъже и жени и доброкачествени заболявания на простата (простатит и доброкачествена простатна хиперплазия) е по-вероятно да причинят забавяне на диагнозата. Пациенти, които първоначално са посетили уролог за свои оплаквания имат по-малка вероятност от забавяне на диагнозата и по-голяма вероятност да спазят препоръки за добра клинична практика  в сравнение с пациенти, консултирани първоначално с лекар от друга специалност.

3. Винаги ли трябва да се провежда операция (цистектомия) или има други методи за лечение?

В по-ранните стадий на болестта, когато туморът или туморите (понякога се касае за множественост) са разположение върху повърхността на лигавицата, застилаща мехура, се провежда трансуретрална резекция (ТуТУР). Това е метод, на основата на цистоскопия, при която туморите се "изрязват" от повърхността на мехура. В настоящето, съществува и алтернатива на класическият подход, а именно лазерна трансуретрална манипулация. В зависимост от стадият на тумора пациентите с не-инвазивен рак на пикочния мехур могат да останат на активно наблюдение цистоскопии на всеки 3 месаца или да им бъде назначена химиотерапия, която се прилага вътре в мехура (за разлика от химиотерапията при други видове рак, коята се прилага венозно).

Хирургичното отстраняване на мехура (цистектомия) е метод на избор при напреднал, инвазирал мускулният слой на стената на мехура. С напредване на техниката и при определени показания, алтернатива на хирургичното лечение може да се разглежда и радикалната лъчетерапия на пикочния мехур. При наличие на далечни метастази - в белите дробове, кости или черен дроб, оперативно лечение не се прилага. Решението за радикално лечение - оперативно или лъчево - трябва да се взема от мултидисциплинарен екип със задължителното участие на лекарствен (медицински) оноколог. Причината за това е, че в случай на невъзможност за незабавна операция поради напреднало заболяване, може да се приложи предоперативна химиотерапия, като така туморът може да намали размери и разпространение и да стане подходящ за радикално лечение. От наскоро приключилата в Сан Франциско, САЩ, конференция посветена на съвременното лечение на карциноми на пикочо-половата система, бяха представени данни за успешно предоперативно имунолечение, даващо надежди за по-висока честота на успешно радикално лечение.

*отговорите на въпросите са базирани на наука, основана на доказателствата, подкрепени от високо контролирани и прецизни клинични изпитвания.


Всички новини от категория Здравеопазване.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията