Търсят се шефове за най-големите държавни болници

Министерството на здравеопазването обяви конкурси за директори

Търсят се шефове за най-големите държавни болници | StandartNews.com

Министерството на здравеопазването (МЗ) обяви конкурси за директори на 8 от най-големите държавни болници в страната. Шефове се търсят за столичните „Пирогов“, „Александровска“, „Св. Иван Рилски“, „Св. Екатерина“, УСБАЛО, СБР-НК, както и на плевенската „Д-р Георги Странски“ и пловдивската „Св. Георги“, съобщава Скенер.нюз.

Ще се попълват и бордовете на директорите, като според новите поправки в закона, според които лечебните заведения са публични предприятия, кандидатите за тези позиции също ще трябва да се явят на конкурс. Представителят на държавата ще се избира от здравното ведомство, а независимият – от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Кандидатите за директори и за членове на бордовете на управление трябва да са магистри по медицина, дентална медицина, фармация, право, икономика, здравен мениджмънт; да имат имат поне 5 години професионален опит; да са почтени и да имат добра репутация; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени от правото да заема съответната длъжност; да не са обявени в несъстоятелност; да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие; да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

Документите за участие се подават до 05.03.2021 г., а конкурсът ще се проведе на три етапа: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор; оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление; събеседване с кандидатите. По време на интервюто кандидат началниците ще трябва да представят концепцията си за особеностите и характеристики на дейността на болницата, както и какви ще са източниците на финансиране и начините за стабилизиране или подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие. Заради епидемичната обстановка интервюто може да се проведе и онлайн.

Обявени са и конкурси за директори на още 6 специализирани болници в София и страната, както и на държавното предприятие „Бул Био“.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай