Петък,

Надпреварата за млад медик започва днес

От: Администратор -
7451
Надпреварата за млад медик започва днес
A
A
A

В. "Стандарт" очаква вашите предложения за най-добрите млади лекари на България. Тримата първенци ще получат едногодишни стипендии в размер на 400 лв. месечно. Инициативата е част от кампанията "Млад медик" на в. "Стандарт", която се провежда заедно с Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз и Дарик радио. Целта е да намерим решения за проблемите на младите лекари до 40 години в страната и да ги задържим у нас.

Изборът на тримата медици, които ще получат стипендиите ще стане през септември по ясни критерии в две части, разработени съвместно с БЛС и Гражданска инициатива "Млади лекари за ново здравеопазване". Първите са професионални. Сред тях са публикации, в които кандидатът участва в авторския колектив, както и такива в списание с импакт фактор, изнесени лекции или представяния на научни медицински форуми, получени награди, препоръки от хабилитирани лица. Втората част включва социални критерии като семейно положение, група инвалидност, форма на специализация - платена, държавна поръчка, чрез спонсорство. Конкретните параметри може да видите в електронната ни агенция Стандартнюз - www.standartnews.com. Всеки четвъртък на страниците на вестника, както и в интернет ще може да видите представянето на всеки един от младите лекари, които сте номинирали.

Освен това ще очакваме и номинациите ви за най-успешните болнични мениджъри, които са дали възможност на младите лекари да се развиват. Основните критерии за тяхната оценка ще са липса на обвързващи договори за специализация, брой лекари под 40 години, назначени на трудов договор, както и специализанти, внедрени високоспециализирани дейности за последните пет години и други. Всички предложения за млади лекари и мениджъри може да пращате на електронния адрес: mladlekar@gmail.com. Крайният срок е 15 август. Очакваме ги!

Въпроси към младите лекари и мениджърите:

Млади лекари

1. Биографична част:

- Възраст
- Образование – къде е завършил медицина
- С какъв успех е завършил - среден успех от семестриално завършено образование по медицина и общият успех от положени държавни изпити
- Какви специалности има и/или какво специализира
- Каква е формата на специализация – платена, държавна поръчка, чрез спонсортство и т.н.
- Къде специализира и работи в момента
- Къде е работил преди това медицина
- Брой публикации, в които кандидатът участва в авторския колектив
- Публикация в списание с IF коефициент ≥ 2
- Брой изнесени лекции или публични представяния в рамките на научни медицински форуми
- Получени награди от медицински научни форуми
- Препоръки от хабилитирани лица
- Семейно положение
- Група инвалидност

2. Въпроси:

- Защо избрахте да учите медицина?
- Какво ви накара да се ориентирате към специалността, която сте завършили/следвате?
- Вярвате ли в Хипократовата клетва или смятате, че няма място за нея в комерсиализираното ни общество? Кой е най-важният принцип в нея спорд вас?
- Като лекар кои са най-важните професионални принципи за вас?
- Какво мислите за здравната система в България? Дава ли тя достатъчно възможности за добро лечение и за нормално практикуване на медицина?
- Смятате ли да останете и да работите в България? Защо?
- Кои са основните пречки пред младите лекари у нас?
- Какво искате да се промени в здравната система?
- Какво бихте казали на хората, от които зависят промените?

- А на пациентите?

Критерии за оценка на номинираните млади лекари:

1. Семеен с деца (Всяко дете носи по една точка)
2. Група инвалидност (При изпълнение на критерия се дава 1 точка)
3. Платена форма на специализация (При изпълнение на критерия се дава 1 точка )
4. Финансиране на специализацията от друг източник (При изпълнение на критерия се дават 3 точки)
5. Средният успех от семестриално завършено образование по медицина и общият успех от положени държавни изпити (Броят точки са равни на оценката (брой точки ≤ 6)
6. Брой публикации, в които кандидатът участва в авторския колектив (Всяка публикация носи по 1 точка)
7. Публикация в списание с IF коефициент ≥ 2 (Броят точки е равен на сума от съответните коефициенти)
8. Брой изнесени лекции или публични представяния в рамките на научни медицински форуми (Броят точки е равен на сума от брой изнесени лекции или публични представяния в рамките на научни медицински форуми)
9. Придобита първа специалност (Всяка предходна специалност носи по 1 точка)
10. Получени награди от медицински научни форуми (Броя точки е равен на броя награди)
11. Препоръки от хабилитирани лица
(При изпълнение на критерия се дава 1 точка)

Мениджъри

1. Биографична част:

- Къде е завършил медицина, какви специалности има?
- Къде е работил досега?
- Какви ВСД е въвел през последните пет години в болницата?
- Има ли ЛЗ дългове, колко?
- Колко лекари до 40 години са на щат в ЛЗ?
- Има ли сключени обвързващи договори за работа след вземане на специалност с млади лекари?
- Има ли ЛЗ договор по европрограма за финансиране на млади лекари?
- Колко специализанти са назначени в болницата, а през 2015 г. по Наредба1?
- Брой лекари, работили в чужбина и завърнали се в ЛЗ?
- Каква е СРЗ на младите лекари в ЛЗ?

2. Въпроси:
- Защо избрахте медицината?
- Какво ви накара да се съгласите да станете мениджър на ЛЗ?
- Вярвате ли в Хипократовата клетва или смятате, че няма място за нея в комерсиализираното ни общество? Кой е най-важният принцип в нея спорд вас?
- Като лекар кои са най-важните професионални принципи за вас? А като мениджър на ЛЗ?
- Какво мислите за здравната система в България? Дава ли тя достатъчно възможности за добро лечение и за нормално практикуване на медицина?
- Има ли пречки в достъпа до лечение за пациентите – например финансови, технологични?
- Какво е отношениеот ви към младите лекари като мениджър? Кои са основните пречки пред тях у нас?
- Какво сте направили във вашето ЛЗ, за да толерирате развитието на младите лекари?
- Какво искате да се промени в здравната система?
- Какво бихте казали на хората, от които зависят промените? А на пациентите?

Критерии за оценка на номинираните мениджъри*

1. Липса на обвързващи договори за специализация (При изпълнение на критерия се дават 6 точки)
2. Наличие на договор на лечебното заведение по европейска програма за финансиране на младите лекари (При изпълнение на критерия се дава 1 точка)
3. Брой лекари под 40 години, назначени на трудов договор (Всеки лекар носи по 1 точка)
4. Брой специализанти, назначени през 2015 г. по Наредба 1 (Всеки специализант носи по 1 точка)
5. Брой лекари, работили и върнали се от чужбина в лечебното заведение (Всеки лекар носи по 1 точка)
6. Липса на дългове на лечебното заведение (При изпълнение на критерия се дава 1 точка)
7. Брой внедрени високоспециализирани дейности (ВСД) за последните пет години (Всяка ВСД носи по 1 точка)

* Критериите са разработени с Гражданска инициатива „Млади лекари за ново здравеопазване"


Всички новини от категория Здравеопазване.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията