За първи път жена оглави Военния съд в София

С 12 гласа "за" и нито един "против" Мадлен Гебрева беше избрана за председател на ВС-София

За първи път жена оглави Военния съд в София | StandartNews.com

За първи път жена оглави военен съд. Полковник Мадлен Димитрова-Гебрева беше избрана за председател на Военния съд в София. Тя беше подкрепена единодушно от всички членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщи lex.bg

Гебрева беше номинирана от всички свои колеги от военния съд. "Жена полковник да се подкрепи от толкова мъже полковници... това е показателно", заяви Севдалин Мавров.

Концепцията на съдия Гебрева даде повод за широк дебат относно реформата във военното правораздаване в посока на увеличаване на натовареността на съдиите, чрез законодателни промени и изменения в подсъдността на някои дела. Въпросните предложения за изменения от военните съдилища, които съдия Гебрева е отразила в концепцията си, с които се иска промяна в четири закона – Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Наказателния кодекс (НК), Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вече се намират в Министерство на правосъдието, след като всички засегнати страни – военните прокурори, ВКС и ВАС изразиха становищата си по тях.

"В концепцията си съм изложила някои идеи за подобряване на срочността на правораздавателния процес, администрацията и административното обслужване", посочи в началото на изложението си съдия Мадлен Гебрева. По думите й военните съдилища имат огромен проблем с експертите, а с оглед спецификата на дейността им, е нужен нарочен списък на вещите лица, които изготвят експертизите.

"Достатъчно дълго съм в системата и знам, че реформа се отчита с орязване на органи на съдебната власт. Въпреки това мога да ви кажа, че в резултат на реформите от период 2008 година до 2014 година, военният съд в София бе редуциран до 10%", отчете тя.

Председателят на ВКС Лозан Панов, който е и най-горещият привърженик на идеята за закриване на военните съдилища, не пропусна да отбележи, че натовареността във Военен съд – София е изключително ниска и попита полк. Гебрева на какво, според нея, се дължи това и какво е съотношението между малкия брой дела и качеството на правораздаването.

"Във Военния съд – София се разглеждат тежки дела, провеждат се заседания, които текат с години. Да, натовареността е ниска като брой дела. Съотнесена тази натовареност към качеството на правораздавателната дейност, налице е резерв, който трябва да бъде оползотворен. Нужни са обучения на магистратите, за повишаване на квалификацията им. Военният съд в София има проблем с комуникацията си с Националния институт на правосъдието. Често ни се отказват обучения с мотив – вие не разглеждате такива дела – става дума за корупционни дела, например, а същевременно семинарите се пълнят със съдии, които често са граждански", отговори Мадлен Гебрева.

Севдалин Мавров взе думата и уточни, че работата във военните съдилища е изключително специфична и с оглед на това попита дали, според съдия Гебрева, закриването на военни съдилища е довело до икономия на средства или до друг обществено полезен ефект. Тя отговори, че е тъкмо обратното – разходите във Военен съд – София са нараснали заради командироване на съдии от столицата в други точки в страната. 

След изслушването в подкрепа на кандидатурата ѝ се изказаха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Боян Новански и Севдалин Мавров.

Новански заяви, че е огромно предизвикателство дама да бъде избрана за председател на военен съд, особено когато нищо добро не чака този съд, като уточни, че има предвид преместването му в друга сграда.

Цветинка Пашкунова обясни, че познава работата на съдия Гебрева и е дълбоко впечатлена от качеството на актовете ѝ.

Така, с 12 гласа "за" и нито един "против" Мадлен Гебрева беше избрана за председател на ВС-София.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай