Цацаров призова Лозан Панов за диалог

Правосъдният министър Данаил Кирилов поиска Пленумът на ВСС да не приема доклада на председателя на ВКС за дейността на съдилищата през 2018 година

Цацаров призова Лозан Панов за диалог | StandartNews.com

За конкретен, ясен и разумен диалог с ръководството на Върховния касационен съд (ВКС) и в частност с председателя му Лозан Панов по една от най-важните за съдебната система теми - прекрояването на съдебната карта - призова главният прокурор Сотир Цацаров по време на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) в четвъртък. Поводът за това Цацаров да подкани Панов да започне да мисли в конкретика за проблемите на системата, вместо да се концентрира единствено в безплодни констатации, бе представянето на докладите на "тримата големи" в системата, както и на ВСС и ИВСС за дейността на институциите през изминалата 2018 година.

Още в самото начало на представянето на доклада си за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 година председателят на ВКС очаквано отправи обструкции към законодателя, поставяйки акцент върху приетите през 2018 година промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Както е добре известно, Панов е противник на изменението, с което бе въведена забрана за съдилищата да публикуват окончателните си актове по наказателни дела, докато съответната присъда не бъде приведена в изпълнение, за което е необходимо прокуратурата да уведоми. Председателят на ВКС просторно обобщи резултатите от доклада и напомни за скандалните проверки, разпоредени от него в Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) през изминалата година, както и за спорните тълкувателни решения, едно от които бе напът да блокира напълно дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Лозан Панов обърна внимание и на тълкувателното решение, свързано с обезщетенията за близките на пострадали и загинали на пътя, вследствие на което последваха серизони реакции в юридическата общност и вълна от негативни обществени реакции, пише Правен свят.

Забележките на Панов към законодателя и похвалата му с "добре организираната тълкувателна дейност" на ВКС предизвикаха мигновената реакция на настоящия правосъден министър и доскорошен председател на правната комисия в парламента Данаил Кирилов, който през изминалата година бе пряк участник в законодателната дейност, а понастоящем председателства и Пленума към кадровия орган. "Решенията по тълкувателните дела на ВКС са противоречиви и небезпристрастни и поставят противоречия между две независими власти. Многократно в рамките на 44-то Народно събрание е демонстрирано уважение и изчакване на завършването на тълкувателната дейност. През 2018 година ние сме смятали, че под формата на уеднаквяване на съдебна практика не може да се търси уеднаквяване на закона и волята на законодателя. По тази причина продължаваме да смятаме, че Народното сърбание има единствено конституционно право да формулира волята си в законодателство. Моето предложение, ако приеме председателя на ВКС, е да се направят редакции в тази част на доклада, така че да не се поставят в противоборство двете власти и да не нарушаваме добрите практики по взаимодействие", коментира Кирилов.

И главният прокурор Сотир Цацаров взе думата за изказване по доклада на Панов, като припомни, че е крайно време председателят на ВКС да вземе отношение по въпроса за прекрояването на съдебната карта, вместо само да констатира проблемите в системата, а след това да бездейства. "В доклада си председателят на ВКС стига до извод, който съществува навсякъде и е всеизвестен – това е неравномерната натовареност на съдилищата и прокуратурите. В същото време се обръща внимание на ниската натовареност във военното правосъдие. Очевидно е в тази връзка, че се констатира всеизвестният факт за ниска натовареност на военните съдилища, огледална е ситуацията и във военните прокуратури, ползвам това като повод да кажа следното – през изминалата година 11 прокуратури бяха превърнати в териториални отделения, в момента прокурорската колегия обсъжда  окрупняването на още 29 районни прокуратури. Без да се намесвам и да изказвам мнение дали това е уместно по отношение на съдилищата, аз отправям призив към ръководството на ВКС и Съдийската колегия за един разумен диалог, който да постави на дневен ред въпросите дали са необходими промени в съдебната карта както по отношение на прокуратурата, така и на съдилищата. Второ – тук често водим спорове по отношение на военното правораздаване, призовавам да започнем да говорим за необходимостта от промяна, нека спрем само да констатираме проблемите и да започнем да говорим по тях. Дайте да се опитаме да действаме заедно, иначе ще останем на ниво констатации. Ако такава готовност има, аз съм сигурен, че колегите ми от Прокурорската колегия са готови да седнат на една маса", обясни Цацаров.

"Аз съм заявявал много преди това по отношение на военното правораздаване, че са необходими промени. Нееднократно съм казвал, че един военен съд на окръжно ниво и един на апелативно ниво няма да наруши Конституцията. В този смисъл съм готов да дебатираме, но нека да напомня, че идеи за разширяване на правомощията на военното правораздаване бяха изпратени в Министерство на правосъдието, така че ВСС има визия за промени. Дебатът за военното правораздаване може да бъде поставен на масата, но няма как неравномерното натоварване да не направи впечатление", оправда бездействието си по един от най-важните въпроси за съдебната система – този за неравномерното натоварване на съдилищата – Лозан Панов.

В края на дебата правосъдният министър Данаил Кирилов призова Пленума на ВСС да не подкрепя доклада на Панов за дейността на съдилищата през 2018 година. Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков предложи алтернатива – да се приеме докладът и да се изпрати в Народното събрание, заедно с пълния протокол от настоящото заседание на Пленума на кадровия орган, касаещо дебатите по точката. Единодушно, кадровиците подкрепиха предложението на Чолаков.

Не толкова спорни бяха докладите на гланвия прокурор Сотир Цацаров за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2018 година, както и този на председателя на ВАС Георги Чолаков за дейността на админстративнте съдилища. Кратко Цацаров представи основните акценти от доклада, като изведе на преден план данните, че през 2018 година държавното обвинение е постигнало 97% осъдени и под 3% оправдани лица. "Като цяло това е един много добър атестат за работата на прокурорите, както и промените, свързани с въвеждането на разпоредителното заседание. Друг такъв атестат е намаляването на процента на върнатите в прокуратурата дела", посочи Цацаров. Неговият отчет бе приет единодушно.

Пленумът към кадровия орган прие безспорно и доклада на Георги Чолаков. "Безкрайно благодаря на колегите от административните съдилища, които съвместно успяха да постигнат това, което отчитаме в момента. Към днешна дата сме приключили 8 000 дела във ВАС. Всички, които правораздават, знаят какво означава това – качество, бързина и срочност", подчерта председателят на съда Георги Чолаков. Кадровиците подкрепиха без дебат и докладите за дейността на ВСС и на Инспектората към него.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай