Вторник,

Румяна Ченалова окончателно уволнена дисциплинарно

От: Рачо Рачев -
541
Румяна Ченалова окончателно уволнена дисциплинарно
A
A
A

Състав от пет члена на Върховния административен съд (ВАС) окончателно потвърди решението на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет (ВСС), с което през 2015 година бившата съдийка от Софийския градски съд (СГС) Румяна Ченалова бе уволнена дисциплинарно, едно от предложенията за което бе на бившия правосъден министър Христо Иванов.

Административното дело беше образувано по касационна жалба на Румяна Ченалова срещу решението на тричленен състав на ВАС, който също потвърди наказанието й.

Срещу бившата съдийка от СГС имаше три предложения за дисциплинарни наказания, които бяха обединени в едно производство. Първото искане бе заради казуса "Белведере", по който съдийката е демонстрирала предубеденост, с което е уронила престижа на съдебната власт. Съдебните кадровици приеха още, че Ченалова е забавила и администрирането на жалбите по делото за фалита на две дружества, дъщерни на компанията. Ченалова не бе спазила и сроковете за произнасянето по 50 дела, като по едно от тях има близо година закъснение. Според членовете на ВСС, Ченалова е нарушила и чл. 307, ал. 4, т. 2, 4 и 5 от Закона за съдебната власт, което е довело до неоправдано забавяне на производството, накърняване престижа на съдебната власт и неизпълнение на служебни задължения.

Третото дисциплинарно производство бе образувано по предложение на тогавашния правосъден министър Христо Иванов, който твърдеше, че Ченалова е извършила четири групи нарушения - забавяне на производство, неспазване на Етичния кодекс, накърняване престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения.

Сега върховните съдии от касационната инстанция приемат, че обжалваното решение е обосновано и е постановено при правилно прилагане на материалния закон.

"Правилна е преценката на първоинстанционният съд, че при определяне на дисциплинарното наказание е спазено изискването на чл. 309 от ЗСВ, като е съобразена тежестта на нарушенията, формата на вината, обстоятелствата при които е извършено и поведението на нарушителя. Взети са предвид множеството извършени нарушения, посочени в предложението на министъра на правосъдието, обществената значимост и високата степен на засягане на обществения интерес от дейността на съдия Ченалова, което е съобразено при налагане на дисциплинарното наказание и въз основа на това е наложено най – тежкото наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ – "дисциплинарно освобождаване от длъжност", излагат в мотивите си магистратите от петчленния състав.

Съдиите от ВАС считат още, че е съответно на разпоредбата на чл. 309 ЗСВ заключението на тричленния състав, че наказанието по чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ отговаря на нормативните критерии за индивидуализация, като "правилно при определянето му са отчетени множеството извършени действия, респективно бездействия, настъпилите вредни последици за страните по делата, обществено опасните последици от извършените нарушения, както и накърнения престиж на съдебната система и не на последно място безкритичното отношение на жалбоподателката към деянието".


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com