Прокуратурата с акция заради заплахите към Хазарта, Чобанов и Бонев

Държавното обвинение привиква МВР, ДАНС и Военното разузнаване

Прокуратурата с акция заради заплахите към Хазарта, Чобанов и Бонев | StandartNews.com

Във връзка със зачестилите през последния месец случаи, при които публични лица отправиха чрез медиите твърдения за получени данни или преки заплахи за тяхната сигурност, Софийска районна прокуратура се самосезира, в съответствие със своята компетентност, съобщиха от държавното обвинение.

По образуваните преписки веднага бяха отправени покани към народния представител г-н Христо Петров (б.р. Ицо Хазарта), г-н Бойко Рашков - министър на вътрешните работи, журналиста г-н Атанас Чобанов, както и столичния общински съветник г-н Борис Бонев с цел предоставяне на информация за техните заплахи.

С оглед запазване на сигурността на лицата наблюдаващите прокурори незабавно са изискали информация от компетентните институции – основни служби на МВР – ГДБОП, ГДНП, ДАР, ДАНС и Служба „Военно разузнаване“, разполагат ли с данни за отправени заплахи или закани по отношение на тези лица, както и какви действия са предприели в случай, че такива са налице. До момента отговор в прокуратурата не е получен. Единствено е постъпил отговор от ДАНС, че не разполага с информация, касаеща лицето Атанас Чобанов. 

Недопустимо е прокуратурата да не бъде уведомена, ако такива данни са налице в съответните правоохранителни служби с оглед събирането на доказателства за привличане на обвиняеми лица.

Това, което следва да се отбележи, е, че по първите два случая, а именно тези за господин Петров и господин Рашков, към момента в прокуратурата не е постъпила никаква информация за действията, които службите на МВР и другите компетентни институции са предприели за установяване на евентуалните извършители на престъпленията, посочват от държавното обвинение.

Прокуратурата на Република България е единственият орган, който е компетентен да преценява налице ли е извършено престъпление и да привлича извършителите към наказателна отговорност. За да упражни тези си правомощия и да образува досъдебно производство, е необходимо да са налице законен повод и достатъчно данни съгласно чл.207, ал.1 от НПК. В конкретните случаи е налице законен повод с оглед информацията в средствата за масово осведомяване по смисъла на чл.208, т.2 от НПК, но липсват достатъчно данни, за да се направи основателно предположение за извършено престъпление от общ характер. Затова прокуратурата чрез действията си полага усилия за събиране на конкретни данни, но в случай, че компетентните органи разполагат с такива са задължени да ги предоставят на прокуратурата, за да упражни законовите си правомощия, съобщиха от държавното обвинение. 

Освен задълженията си по НПК, по силата на ЗМВР, ЗДАНС и ЗСВ органите от тези структури са длъжни да взаимодействат, което е най-важното и основно условие за защита на правата на българските граждани и осигуряване на върховенството на закона.

С цел по-добро взаимодействие и изясняване на случаите днес в Софийска районна прокуратура (СРП) са поканени представители на ръководствата на ГДБОП, ГДНП, СДВР, ДАР, ДАНС и Служба „Военно разузнаване“. На срещата ще присъстват и наблюдаващите прокурори.

Спазването на установения в Конституцията и процесуалните закони ред е задължение на всички представители на правоохранителните институции. Освен това, единствено чрез добро взаимодействие между отделните служби и СРП би могло да се постигне ефективно и качествено разследване на отделните случаи, в т.ч. при събиране на достатъчно данни за престъпление и привличане на съответните обвиняеми лица.

СРП намира за абсолютно недопустими и накърняващи достойнството на конкретния магистрат и престижа на съдебната власт като цяло коментари, направени от едно от заплашените лица по отношение на наблюдаващия прокурор. Прокурор Боев е избран по надлежния ред чрез случайно разпределение на делата като наблюдаващ по конкретната проверка. Нередно и недопустимо е да се правят заключения и оценки за неговата работа.

Единствено със съвместни действия между правоохранителните институции и представителите на съдебната власт, в частност на прокуратурата, общественият интерес ще бъде защитен и ще бъде гарантирана сигурността на гражданите, посочват още пт прокуратуирата. 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Редакция
Коментирай