Отказват се от идеята за съдебна ваканция

Всеки административен ръководител ще решава на какъв режим ще работи съдът

Отказват се от идеята за съдебна ваканция | StandartNews.com

Няма да има извънредна ваканция за съдилищата в страната заради ръста на заразата.

Депутатите от ГЕРБ решиха всеки административен ръководител да решава на какъв режим ще работи съдът. Те ще могат да отсрочват насрочени съдебни дела и производства за нови дати не по-късно от 30 дни. Такова предложение внесоха между първо и второ четене на промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение трима депутати от ГЕРБ – Красимир Ципов, Анна Александрова и Пламен Нунев, пише "Правен свят".

С промените се позволява още различни органи да провеждат заседания от разстояние, включително съдебни заседания. "По време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние“, предлагат депутатите.

С три месеца се отлагат и редовните общи събрания на професионалните общности на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители. „Значителният брой на участниците в тези общи събрания (адвокатите са около 14 000, нотариусите - над 600, частните съдебни изпълнители - над 200), законоустановената продължителност на провеждането на събранията в рамките на два поредни почивни дни и свързаните с това пътувания извън населеното място по местоживеене и месторабота на преобладаващия брой участници в тях и престой в едно и също населено място за времето на събранието, ще създаде повишен риск от заразяване и разпространение на заболяването Covid-19 в период на извънредна епидемична обстановка, а от друга страна застрашава възможността в общите събрания да участват ефективно в събранието, ако се окажат възпрепятствани заради противоепидемични мерки или предпочетат да не се подлагат на излишен риск. Удължаването с три месеца на законоустановените срокове за провеждане на общи събрания ще създаде гаранция за упражняване правото на всички лица да участват в съответните общи събрания при спазване на противоепидемични изисквания в ситуация на нарастващ брой заболели лица в страната“, мотивират промяната вносителите.

Всички чужденци, подлежащи на настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“, включително и тези настанени в звената за краткосрочно настаняване, преминават първичен медицински преглед, като им се прави и PCR тест.

„Тези с положителен PCR тест се изолират в определени за това помещения. Чужденците с отрицателен PCR тест се карантинират в други помещения, като при поява на симптоми отново биват изследвани с PCR тест, като при положителен тест и изявена клинична симптоматика, лицето подлежи на хоспитализация в Медицинския институт на МВР. След изтичане на карантинния период на PCR положителните лица се провежда нов двукратен тест и едва след това се извеждат от зоната на карантинираните. До като трае изолацията/карантината не се провеждат действия по първоначална идентификация и установяване на самоличност на чужденеца, нито е възможно да се извърши и преценка на последващите административни мерки, които следва да се предприемат спрямо него. В част от случаите не е възможно да се проведат необходимите интервюта с чужденеца, за да се прецени какви да бъдат последващите мерки спрямо него“, предлагат още депутатите.

В предложението липсва първоначално предвидената и обявена по-рано в Съдийската колегия на ВСС идея за съдебна ваканция. Тя обаче може да бъде представена в рамките на предстоящата Правна комисия в НС преди второто четене на промените в пленарна зала.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай