Четвъртък,

Гешев сезира Конституционния съд

От: Агенция Стандарт -
541
Гешев сезира Конституционния съд
A
A
A

Главният прокурор Иван Гешев внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита лица, застрашени във връзка с наказателно производство, съобщават от държавното обвинение. Параграф 25 предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, да се предоставят на Министерството на правосъдието (МП).

В искането до КС се посочва, че атакуваната разпоредба е в противоречие с член от Конституцията и с принципа за разделението на властите. С приемането ѝ се нарушава балансът във взаимоотношенията между висшите държавни органи в страната.

Редица решения на КС сочат, че само Министерският съвет има оперативни управленски функции по отношение на реда, по който се осъществява разпореждането с държавно имущество. Тези правомощия не могат да бъдат изземвани от законодателната власт, която по Конституция има други функции.

Народното събрание на практика е задължило МС да отнеме имоти – публична и частна държавна собственост, дадени за безвъзмездно управление на Прокуратурата на Република България и ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, и да ги предостави на Министерство на правосъдието.

Нарушен е и принципът на разделение на властите, тъй като законодателната власт е иззела и упражнила разпоредителни конституционни правомощия на изпълнителната, твърдят от Прокуратурата.

Недвижимите имоти, предоставени за ползване на съдебната власт, се управляват от Пленума на Висшия съдебен съвет. Той е разпределил на Прокуратурата имотите, ползвани от Бюрото по защита, и те са дълготрайни материални активи на ПРБ. Предназначението им не може да се променя без съгласието на органите на съдебната власт.

Прокуратурата предоставя информация за активите на Бюрото по защита от 2014 г. (при преминаването му от МП към ПРБ) до влизането в сила на промените в закона. През 2014 г., при преминаването на Бюрото от Министерство на правосъдието към ПРБ, то е разполагало със значително по-малко активи, с минимално материално-техническо оборудване, което се оказва амортизирано и морално остаряло.

През 2014 г. дълготрайните активи са били в размер на 2 059 774 млн. лв., включително 24 леки коли. Задбалансовите активи възлизат на 661 205,76 лв. По предварителни данни дълготрайните активи към 28.09.2021 г. възлизат на 3 039 200,00 лв., в това число - 29 автомобила. Задбалансовите активи са в размер на 980 000 лв.

За периода 2014-2021 г. е изградена материална база с необходимото мрежово оборудване, което отговаря на изискванията за информационна сигурност. 

В изпълнение на законовите задължения по защита на застрашените лица, е изградено видеонаблюдение, което допълнително гарантира сигурността на защитените лица. Бюрото е в пъти по-добре оборудвано и подсигурено, което ще позволи занапред то да осъществява дейността си в пълна степен, уточняват от прокуратурата. 


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове: Иван Гешев