Финансовото министерство орязва парите на ВСС

Кадровиците се скараха ще има ли нова Съдебна палата във Варна, ако Народното събрание гласува по-малко от предвидените от тях средства

Финансовото министерство орязва парите на ВСС | StandartNews.com

Пленумът на Висшия съдебен съвет не се съгласи с предложения от Министерството на финансите проект на бюджет за съдебната власт за идната 2020 г. Това съобщава "Правен свят".

Реакцията на кадровия орган беше очаквана, след като стана ясно, че предвидените от финансовото ведомство средства за съдебната власт са с 88 млн. лв. по-малко от поисканото от кадровия орган. Заради поредните разминавания във визията на двете институции относно бюджета за следващата година и заради краткия срок поставен за становище от страна на финансовото ведомство се наложи Пленумът да заседава по въпроса извънредно във вторник, вместо, както обикновено, в четвъртък.

Представляващият ВСС и председател на Комисията "Бюджет и финанси" Боян Магдалинчев подробно поясни какъв е бил проектът за бюджет на кадровия орган и точно по кои пера се разминават плановете му с тези на МФ.

"На вас добре ви е известно, че ние изготвихме проект на бюджет на съдебната власт и беше изпратен на МФ за приобщаването към държавния бюджет. Само ще ви уведомя, че нашият проект имаше следните разчети – 2020 година – 859, 344 млн. лв.", припомни Магдалинчев. В тази цифра влизат средства за управление на невдижимите имоти на съдебната власт, индексираните заплати, в това число и за допълнителни възнаграждения за по-натоварените органи и Специализираните съдилища и прокуратури до 3 основни заплати, за 100 нови щата за съдебни помощници в съдилищата, за нови бройки за съдии в административните съдилища, за актуализиране на ранговете на съдебните служители, за обезпечаване на свободни щатни бройки за период от шест месеца за 2020 г., за облекло, за обезщетения, обучения и т.н.

МФ обаче дава на кадровия орган 771,317 лв. за разходи. По-малко с 88 млн. лв. от поисканото. "По-малко са и капиталовите разходи. С така заложения от МФ законопроект няма да могат да бъдат обезпечени следните дейности – назначаване на 110 съдебни служители, обезпечаване на свободни щатове за шест месеца за 2020 г., основни ремонти и придобиване на сгради за 33 млн. лв., няма да могат да бъдат актуализирани и ранговете на съдебните служители", посочи още Боян Магдалинчев.

С предлаганият проект от ВСС, кадровият орган е заложил и 110 млн. лв. в приходната част за разлика от предходните две години, когато бяха заложени 116 млн. лв. По думите на Магдалинчев, това е така, тъй като през последните години се наблюдава тенденция по намаляване на приходите на съдебната власт. В проекта на бюджет на МФ изрично е заложено обаче, че в приходната част средствата трябва да са 116 млн. лв., както досега.

В рамките на дебата Даниела Марчева попита дали финансовият министър е обосновал защо именно тези пера за нуждите на съдебната власт са отрязани. "Има един стар проблем с това, че заплатите на магистратите не са компенсирани в предходни години. Сега наваксваме ли го?", попита Марчева.

"Не мога да Ви кажа защо министърът не е посочил обосновка. В мотивите му пише, че това са "приоритети на бюджета". Не е съвсем вярно, че заплатите не са изравнени. Миналата година изплатихме необходимите средства", отговори Магдалинчев и заяви, че според посочените от МФ приоритети, в бюджета за идната година трябва да се отделят повече средства от държавата за образование, отбрана, пенсионна политика, увеличаване на минималната заплата, здравеопазване. "Най-вероятно това са причините да не се възприеме нашият проект в разходната част", каза още представляващият ВСС.

Гергана Мутафова от своя страна посочи, че ще гласува против проекта на бюджет на финансовото ведомство да бъде съгласуван от Пленума. Според нейните мотиви, от образование и квалификация се нуждаят и магистратите, и служителите, но от друга страна – качествените кадри не желаят да постъпват на работа в съдебната власт срещу ниските заплати, които им се предлагат. Тя подчерта още, че с предложения бюджет от държавата не само съдебната власт няма да върви в посока на прогрес, а дори стои опасността да изостане в редица сфери.

"Това означава ли, че с размера на тези средства се блокира изграждането на Съдебната палата във Варна", включи се и Атанаска Дишева.

"Когато ВСС съставяше своя проект на бюджет е взел предвид всички заявки от органите на съдебната власт. Аз не знам дали Варненската съедбна палата е включена в прогнозата, но този бюджет ще бъде разпределен по органи и дейности, след това Комисия "Управление на собствеността" (КУС) ще изготви приоритетите си за 2020 г. в съпоставка с това какъв е финалният ни бюджет. Дали Варненската съдебна палата ще е сред тях, ще се разбере след това", отговори Магдалинчев.

"Г-жо Дишева, задавате супер неадекватен въпрос. Как очаквате КУС да е заложила нещо за Съдебна палата във Варна, при положение, че нямаме терен? Нямаме нищо конкретно като предложение. Ако има такъв, то трябваше да знаем и да задвижим процедурата. За какво си говорим тези неща изобщо, само, за да си чуваме гласовете ли?", обърна се Драгомир Кояджиков към Дишева.

"Малко се отклоняваме от обсъждания проблем. Нито за 2020 г., нито за 2021 г. има предвидени средства за Съдебна палата във Варна, точно поради причините, които току-що бяха изтъкнати – няма терен, няма яснота за нуждите. Няма никаква яснота и в близките 3 години аз не знам дали ще бъде намерен терен, за да започне проектиране и т.н.", отговори председателят на КУС Евгени Диков.

Даниела Марчева се намеси, за да върне разговора по същество и попита – защо всяка година има един и същ проблем – ВСС иска пари, колкото ще му стигнат за годината – а правителството винаги дава по-малко отколкото е необходимо. "Ние няма какво повече да дадем на МФ като информация, всичко, което имаме като обосновка на поискания бюджет, е внесено там. Народното събрание в крайна сметка ще каже кое ще възприеме и кое не", заяви Боян Магдалинчев.

Накрая, с пълно единодушие, Пленумът реши да не съгласува предложения от финансовото ведомство бюджет на съдебната власт за 2020 г. и да изпрати становището си в Народното събрание.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай