Неделя,

Кметове не вдигат данък доход

От: Администратор -
5176
Кметове не вдигат данък доход
A
A
A

Промени в пет данъчни закона, които ще влязат в сила от началото на 2016 г., подготви Министерството на финансите. За обществено обсъждане са пуснати нови текстове за Закона за корпоративното подоходно облагане. А с преходните и заключителни разпоредби към проекта се предлагат промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в Закона за местните данъци и такси, Данъчноосигурителния процесуален кодекс и Закона за ДДС.

Малките общини се колебаят, Кюстендил ще сваля патентния налог, за да помага на бизнеса

Данък доход на хората в София, Варна и Бургас остава 10% и няма да се увеличава през 2016 г.
Кметовете на трите най-големи града обявиха пред "Стандарт", че не предвиждат да въвеждат 2% допълнителен налог. Възможност за допълнителен данък до 2% им дават промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, подготвени от Министерството на финансите.

"В момента подготвяме проектобюджета за 2016 г. и засега не предвиждаме вдигане на данъците", заяви зам.-кметът по "Финанси и стопанската дейност" на Столична община Дончо Барбалов. Според него е добре, че в проекта на финансовото ведомство е заложен срок до 30 януари 2016 г., което означава, че подобно решение ще бъде взето от новия състав на Общинският съвет. По думите на Барбалов трябва да се обърне внимание на въведеното изискване за плащане на данъка по постоянен адрес, защото само в София живеят около 200 хил. души по настоящ адрес.

Данъкът върху доходите остава без промяна в Бургас, заяви кметът Димитър Николов. Той бе категоричен, че няма да се възползва от възможността, дадена от Министерството на финансите. Николов смята, че е добре част от данъка да остава в бюджета на общините, но тя да бъде определена в рамките на сегашните 10%. Вариантът да се увеличат приходите на общините чрез повишаване на налога е неприемлив за кмета на Бургас.

"Лично аз не бих се възползвал да въведа увеличение на данъка върху доходите, защото считам, че икономически не е аргументирано. Не мисля, че са много общините, които биха се възползвали от това увеличение", коментира Димитър Николов.

"Още преди 2 години поех ангажимента пред варненци, които са моят работодател, да не увеличаваме местните данъци и такси", категоричен бе и кметът на Варна Иван Портних. "Смятам, че Варна няма да се възползва от правото всяка община да може да определи размера на новия налог от 0 до 2% от доходите на хората. Няма защо да го правим, след като успяхме в тази нелека в икономическо отношение година да оптимизираме местния бюджет, да намерим вътрешни резерви и да увеличим средствата за образование, здравеопазване, социални дейности и култура", допълни той. Портних подчерта, че общината е осигурила финансиране и са в ход проекти за над 300 млн. лева по европейските програми, които са по-сериозен лост от местния бюджет. За следващата година Варна има гарантирани 200 млн. лева по европроекти. "Финансирането е обезпечено по отношение на бюджет, държавно финансиране и еврофондове. Няма защо да утежняваме гражданите", заключи Портних. Той обясни, че идеята на промените е да се подпомогнат по-скоро общини в по-затруднено положение при решаване на проблемите им.

Новият общински данък в Кюстендил ще бъде със ставка 0. Това обеща кметът Петър Паунов, ако бъде преизбран за трети мандат. Той има подкрепата на 10 партии и коалиции, между които ГЕРБ и Реформаторския блок. Паунов е категоричен, че икономическата ситуация у нас все още е в критично състояние и бизнесът и хората не бива да бъдат допълнително натоварени. Ние намаляваме местните данъци и такси, за да стимулираме бизнеса да инвестира, поясни кюстендилският кмет и припомни, че в общината сериозно се обмисля да се намали патентният данък за местата за преспиване в селата и малките хотели.

"Аз съм за реална децентрализация на общините. Тогава ще остават някакви приходи от данъците на гражданите и при нас, а не всичко да отива в републиканския бюджет", коментира кметът на Разлог Красимир Герчев. "Големите градове имат достатъчно приходи и бюджет. Ние, по-малките населени места, ако въведем допълнителен данък, ще престанем да сме привлекателно място за живеене, всички ще отидат в големите центрове", смята той. Затова Герчев настоява част от данъците, които отиват в държавата, да се връщат в общините, а не да се въвеждат допълнителни налози за хората.
Димитровград ще вземе решение за новия данък след изборите. Кметът Иво Димов, кандидат за втори мандат, заяви, че за него по-добрият вариант е бил ДОД да се намали с 1%, а общините да могат да го увеличават от 1 до 3%. Според него постъпленията за местната хазна са абсолютно необходими, тъй като в повече общини възможностите за акумулиране на приходи чрез собствен ресурс са вече изчерпани. "Ако отново стана кмет, с екипа ми ще направим анализ за политиките, които следваме 4 години, както и какви средства можем да очакваме от собствени приход. Смятам обаче, че данък за местната хазна от 1%, не повече, е добър вариант за Димитровград", каза Димов.

Режат облекчения за фирми, които се местят в България

Компании, които работят в страните от ЕС, няма да могат да ползват държавна помощ под формата на преотстъпване на корпоративния данък, ако искат да преместят производството си в България. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които са подготвени от Министерството на финансите по изричното настояване на Европейската комисия. Досега корпоративният данък се преотстъпваше на компании, които инвестират в райони с с 25% по-висока безработица от средната за страната. Целта е да се насърчават вложенията в тези региони. От 2016 г. обаче се въвеждат правила, които не позволяват да се ползва държавна помощ, ако една фирма мести производството си от страна членка на ЕС в България. За да се ползва данъчното облекчение, ще се проверява дейността на цялата група - предприятия, свързани с фирмата, която ще инвестира в България. И няма да се допуска преотстъпване на данъка, ако някоя фирма от групата е спряла производство в страна от ЕС до 2 години преди началото на инвестицията в България, или има намерение да направи това до 2 години по-късно.

По настояване на Брюксел ще бъдат въведени и допълнителни изисквания, за да се ползва данъчното облекчение от инвеститорите. С промените ще отпадне автоматичното преотстъпване на корпоративния данък. Още преди започване на проекта ще трябва да се кандидатства за държавната помощ с формуляр до Българската агенция за инвестиции (БАИ). Сред новите условия, които трябва да се изпълнят, е инвестицията да се реализира в срок до 4 календарни години. А при разширяване на производството инвестицията трябва да е поне с 200% по-голяма от балансовата стойност на активите, които се използват повторно към 31 декември на годината, преди започването на проекта. Наред с това инвестицията трябва да надвишава амортизациите във фирмата за три години назад. Целта е да се гарантира, че това е разширяване на производството, а не просто замяна на старите машини с нови.

---

По настояване на ЕК в закона е записано, че корпоративният данък не може да се преотстъпва на фирми, работещи в отраслите транспорт, въгледобив, стоманодобив, енергетика, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, първично производство, преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти. За 2015 г. е предвиден преходен период, като данъчното облекчение влиза в сила след разрешение от ЕК. Ако ЕК даде одобрението си до 31 декември, корпоративният данък за 2015 г. ще се преотстъпва, ако е подаден формуляр за кандидатстване от 1 януари 2016 г. до 29 февруари 2016 г. в БАИ, и агенцията даде одобрението си до 31 март 2016 г.

Счетоводители се чудят за ДДС върху служебния GSM

Предложението да се плаща ДДС за служебни GSM-и, лаптопи и коли, ако те се ползват и за лични нужди, събуди недоумение сред счетоводителите. Промяната е заложена в проектозакона за ДДС, изготвен от финансовото министерство. "Не сме се запознали задълбочено, но първоначалното ни мнение е, че предложението, макар и теоретично вярно, не е напълно обмислено от практическа гледна точка", коментира Велин Филипов, зам.-председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Според него на първо място това ще увеличи значително административната тежест на данъкоплатците, което не е ясно и доказано, че ще е пропорционално на ползите за фиска. На второ място са използвани формулировки като "разумен метод" и "степен на използване", които са проблематични за данъчен закон, доколкото данъчната основа и данъкът трябва да могат ясно и точно да се определят по реда на закона, а да не зависят от субективна преценка. Подобен подход създава предпоставки за последващи административни и съдебни спорове, което е крайно нежелан ефект, посочи Филипов.

"Считаме, че е необходимо по-задълбочено обсъждане с професионалната общност и бизнеса, с цел да се преценят ползите от предложението (на база анализ разходи-ползи) и ако те са положителни, значително да се прецизират нормативните предложения", каза още експерт-счетоводителят.

Налог за градината на баба

От 2016 г. ще се облагат всички ниви, които попадат в строителните граници на селищата

Селските градини и малки ниви ще се облагат с данък от началото на 2016 г. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които са подготвени от Министерството на финансите. В момента от данък върху имота са освободени всички земеделски земи и горите, с изключение на застроените терени, за които се плаща налог за застроената площ и прилежащия й терен. От следващата година обаче от данък ще бъдат освободени само земеделските земи извън строителните граници на населените места, които имат характера на такива и са регистрирани по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Запазва се освобождаването от налога на горите. На практика това означава, че за всички градини и ниви, които попадат в строителните граници на населените места, данък ще трябва да се плаща, дори реално те да се използват за отглеждане на чушки и домати.

Освен това данък ще се въведе и за малките градини и ниви, които са извън населените места, но не са регистрирани в земеделските служби и за тях не се получават субсидии. Измененията в закона ще засегнат имотите, които с промени в градоустройствените планове на селищата попадат в строителните граници, но за да спестят данъци, собствениците не променят предназначението на терена и той все още се води земеделска земя. Такива случаи например имаше при отчуждаването на терени за строителството на околовръстния път на София - имаше парцели, които се водят земеделска земя, не се плащат данъци за тях, но собствениците им искаха големи обезщетения. С промените обаче реално ще бъдат натоварени и селските градини, които не са регистрирани в общинските служби по земеделие. Повечето от тях не са регистрирани, защото са твърде малки и хората си гледат плодове и зеленчуци само за лична консумация. Промените обаче ще накарат много хора, които не обработват нивите си и не получават доходи от тях, да ги продадат, за да не плащат данъци.

Нови правила за ремаркетата

Нови правила за определяте на данъка за специализираните ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари ще бъдат въведени от 2016 г. В момента общинските съвети определят налога в размер между 50 лв. и 250 лв. От следващата година ремаркетата да се разделят на две групи, предлагат от Министерството на финансите. За превоз на тежки и извънгабаритни товари с две оси и товароподемност от 18 до 40 тона данъкът ще бъде в размер от 50 до 150 лв. А за ремаркетата с три оси и товароподемност от 24 до 40 тона ще се плащат от 100 до 250 лв., като конкретният размер отново ще се определя от общинските съвети. Промяната ще направи данъка по-справедлив, като за по-големите ремаркета ще се плаща повече.

Без такса смет за църкви и манастири

От такса смет ще бъдат освободени храмове, манастири и молитвени домове, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени. Това е записано в проектозакона за местните данъци и такси. В него се уточнява, че освобождаването от налога ще бъде в сила, ако имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност. Досега от таксата бяха освободени само самите храмове, но не и терените, върху които са построени. А от данък сгради в момента са освободени както храмовете, така и терените, върху които са построени.

Глоби за градоначалници, ако не спазват закона

С подготвените промени в Закона за местните данъци и такси се предлагат глоби за кметовете, които не спазват закона. Всеки ден общините по електронен път трябва да подават в МФ данни за задължените лица, обектите, за които се плащат общински налози, както и за размера на задълженията по видове данъци и такси. Ако кметовете не изпълнят това свое задължение, ще отнасят глоба от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 лв. до 10 000 лв.


Всички новини от категория Политика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички