По-ниски глоби в срока на обжалване

Тази промяна в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) прие на днешното заседание министерски съвет.

По-ниски глоби в срока на обжалване | StandartNews.com

Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или имуществени санкции, ще могат да платят само 80 на сто от глобата, ако го направим в срока на обжалване. Тази промяна в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) прие на днешното заседание министерски съвет.

Пакетът с изменения е предложен от вицепремиера Екатерина Захариева.

Възможността за намалено плащане на глобата цели повишаване на събираемостта, навременност на санкцията и облекчаване на съдилищата от голям брой дела, тъй като при плащането в намален размер няма да може да се обжалва размерът на наложената санкция.

Предвижда се обаче наказателното постановление да може да се обжалва по отношение размера на другото по вид административно наказание, ако има наложено такова наред с глобата или относно отнети вещи в полза на държавата.

Самият нарушител ще избира дали да се възползва от плащане на глобата или имуществената санкция в намален размер или да обжалва пред съда цялото наказателно постановление.

Въвежда се и т.нар. споразумение, което ще позволи приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове. Контролните органи са длъжни да разяснят на лицето правните възможности и последиците от споразумението.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай