Събота,

Защо агнето, червеното яйце и козунакът са символи на Великден

От: Монахиня Павла (Борисова) -
514
Защо агнето, червеното яйце и козунакът са символи на Великден
A
A
A

Празникът на Възкръсването на Иисус Христос и победата Му над смъртта за християните е най-радостният ден в годината. Не е случайно това, че народът е нарекъл този празник Велик ден.

И до днешните времена на потребителски страсти и отстъпление от Господ са достигнали най-важните символи на празника - агнето, червеното яйце и сладкият хляб, наричан у нас козунак.

Тези символи имат своето християнско значение.  На не едно и две места в светото Писание и Предание Иисус Христос е наречен Божи Агнец. Това значи, че Той е невинната  Жертва за греховете на целия свят. В лицето на Исус Христос самият Бог принася Себе Си в жертва и така става  като агнето, което е  жертвата на Стария Завет.  Оттук идва и името „Агнец Божи“, прилагано в Библията  към Спасителя.

Христос-Агнец входит в наши сердца / Православие.Ru

Няколко  легенди обясняват традицията  яйцата на Великден да са червени и шарени. Те са свързани с Кръстната смърт и Възкресението на Господа, с Божията майка и  със св. Мария Магдалена. И докато червеното яйце може да е и символ на кръвта Христова, то появилият се първо за Великден, а после и във всекидневието козунак символизира тялото Христово.

В народната традиция за празника Великден  са запазени и по-стари вярвания от предхристиянските езически времена, свързани с възкресението на природата.

Агнец Божий

Агнец Божий е символично име, дадено на Исус Христос в Библията.   Христос, като Спасител на човеците от техните грехове е свързан  с пасхалното жертвено агне. Агнето е и  символ  на кроткия, незлоблив християнин. Като предрича  страданията на Христос старозаветният пророк Исая казва:  „Както агнето мълчи пред стригачите си, така и Той не отвори устата Си (Ис.53, 7). В Новия Завет Спасителят е наречен „Божий Агнец”, защото Той  е жертвата, принесена за изкуплението на нашите грехове (Йоан 1:29, 36; Откр. 5:6 и на други места).

Еврейският закон от предхристиянските времена  точно предписва, че пасхалната жертва трябва да бъде агне. Принасянето на агнета в жертва  играе  важна роля в юдейския религиозен живот и жертвена система. Когато св. Йоан Кръстител нарича Христос  „Божият Агнец който взема греха на света” (Йоан 1:29), юдеите, които го чуват  може веднага да са помислили за някоя от няколкото важни жертви.

Наближавало е времето на празника Пасха и първата мисъл е можела да бъде за жертвата на Пасхалното агне. Пасхата е един от основните юдейски празници  в памет на Божието избавление на израилтяните от робството в Египет. Всъщност убиването на Пасхалното агне и намазването на кръвта му по  вратите на къщите (Изход 12:11-13) е  илюстрация на Христовото изкупително дело на кръста. Неговата кръв прикрива тези, за които Той умр и ги защитава от ангела на духовната смърт.Друга важна жертва на агнета е била ежедневния принос в храма в Ерусалим.

Всяка сутрин и вечер в храма жертвали по едно агне за греховете на хората (Изход 29:38-42). Тези ежедневни жертви, като всички останали, трябвало просто да насочат хората към съвършената жертва на Христос на кръста.

Всъщност Христовата смърт станала по времето, когато се правела вечерната жертва в храма. Юдеите по това време трябва много добре да са познавали старозаветните пророци Еремия и Исая, които предсказали идването на Един, който щял да бъде принесен „като агне водено на клане” (Еремия 11:19; Исая 53:7) и чиито страдания и жертва щели да дадат изкупление на Израел. Разбира се този човек бил не кой да е друг, а Исус Христос, „Божият агнец.”Най-много казано за Иисус Христос като Агнец се намира в Книгата "Откровение".

Спасителят е представен като  Агнец, който е заклан на небето (Откр. 5, 6), седи на трон (Откр. 7:17; 22: 1, 3), получава поклонение от 24 старейшини (Откр. 5, 8) и от всички избрани (Откр. 7:9–10), които с всички небесни сили пеят „песента на Агнето“ (Откр. 15:3), прославяйки неговата велика и прекрасни дела. Този символ е възприет от светата православна  Църква в най-святата  част от нейното богослужение - литургията, макар и в модифициран вид. Агнец се нарича четириъгълно парче от просфората ( специален обреден хляб), обикновено разположено в средата, на което е отпечатан кръст и текста IC XC NI KA, което буквално  преведено значи "Иисус Христос победител".  Свещеникът изважда Агнеца от просфората в първата част на литургията наречена проскомидия. Този Агнец се претворява в тяло Христово в следващата част (евхаристиен канон) на литургията. При изваждането на Агнеца от просфората се извършват някои символични действия като нарязване, пробождане и др. които възпоменават целия земен живот на Христа от раждането до Неговата кръстна смърт. След освещаването Агнеца се разчупва по кръстният знак на четири части. Първата част с надписа IC се влага първа в потира преди да се налее теплота - кръвта Христова. С втората частица XC се причестяват свещенослужителите в олтара. С третата и четвъртата частица NI и KA след влагането им в потира се причестяват миряните причастници.

Светото Писание ни  учи, че всички ние сме грешници и никой от нас не е праведен пред Бог (Римляни 3:23). Заради нашия грях ние сме отделени от Бог и сме виновни пред Него, защото сме пристъпили законите, Божии и в този смисъл сме законопрестъпници. По тази причина единствената надежда, която можем да имаме, е ако Бог промисли начин да бъдем помирени с Него. И Той прави точно това, като изпрати Своя Син Исус Христос да умре на кръста. Христос умря, за да направи изкупление за греха и да плати наказанието за греховете на всички онези, които вярват в Него. Чрез Неговата смърт на кръста като Божията съвършена жертва за греха и Неговото възкресение три дни по-късно можем да имаме вечен живот ако вярваме в Него. Фактът, че самият Бог промисли принос, който ни изкупва от нашия грях, е част от славните добри вести на светото Евангелие, които са описани  ясно от св. ап. Петър  „като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите,  но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос,  Който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас,  повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.  След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце, .” (1 Петр. 1:18-22)  

Червеното яйце 

Защо боядисваме червени яйца? | Общество | Новини от България и Света |  OFFNews.bg

Обяснение защо  на Великден яйцата са червени и шарени може да се намери в няколко легенди.  Римска легенда разказва, че преди да се роди император Тиберий, майка му Ливия гадаела с кокоше яйце. От него се измътило петле с необичайно голям гребен. Това било знак, че новороденото  ще достигне най-високи почести в империята.

Според друго римско  предсказание  появата на  яйце на  червени точки  предшествало раждането на император Марк Аврелий.Има и  легенда, според която  Дева Мария се опитала да подкупи палачите на Иисус с кошница яйца, за да не бъдат жестоки с него. Тя се разплакала, една сълза паднала върху яйцата и те се обагрили в чудни цветове.Самият Христос, разпънат на Кръста, бил замерван с яйца. Когато докосвали Тялото му, те се превръщали в здрави обагрени в червено яйца.Когато разпънали Христос на Кръста, една кокошка дошла и снесла под него яйце.

Стичайки се върху яйцето, кръвта му го оцветила в червено. Затова и първото яйце се боядисва в червено.Народното предание разказва, че в  деня на Възкресението на Христос една жена вървяла по стръмна пътека с кошница яйца в ръцете. Срещнала я друга жена и се заговорили; първата казала: „Чу ли, Христос възкръсна“? Втората не повярвала и за да я убеди, жената с кошницата нарекла: „Ако е истина, яйцата ще станат червени“. Когато погледнали, яйцата наистина станали червени.

Най-популярна е историята за св. Мария Магдалена,  тръгнала по света да разнася истината за Възкресението. Когато стигнала в Рим, нямала нищо друго за дар на императора, освен едно сварено яйце. Императорът приел подаръка, но не повярвал, че Христос е възкръснал. И в мига, когато казал: "Христос не може да възкръсне, както бялото яйце не може да стане червено", яйцето в ръката му се обагри в пурпурно. Разказва се още, че когато св. Мария Магдалена отишла в гробницата, за да помаже тялото на Иисус с благовонни масла, каквато е била древноюдейската традиция, яйцата, които носела за обяд, светнали във всички цветове на дъгата. С тези разкази хората обясняват боядисването на червени яйца на този ден.

Козунак 

Тайната за перфектен козунак на конци - Любопитно — Стандарт Нюз

Като символ на Великден козунакът се появил сравнително късно. Едва преди стотина години, в периода 1915–1920 г., за Възкресение Христово  у нас започнали да приготвят този специален  сладък обреден хляб, който символизира тялото на  Христос.  Дотогава за празника са се правели  други хлябове, наричани колак и кравай.

В западна България и по други места и досега е жива традицията да се пекат кукулници - малки питки, в средата на които е сложено сурово яйце, което се пече заедно с хляба. Твърди се, че историята на козунака е започнала  в началото на ХVІІ  век във Франция, откъдето постепенно се пренася в цяла Европа. По времето на управлението на комунистите у нас, в годините на войнстващ атеизъм е имало специална  програма и политика на Партията  за обезличаване на православните празници.

Една от мерките в тази програма, насочена към омаловажаване на великденските традиции била разпореждането в хлебозаводите да се произвежда козунак през цялата година.  Вероятно още  тогава козунакът е престанал да бъде великденски символ и  се е превърнал в обикновен хранителен продукт,  който може да се намери по магазините през цялата година. 


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички