УНСС пред фалит

Ако не се осигурят необходимите средства от 10,3 млн. лв. за завършване на новия учебен корпус на УНСС, в навечерието на 100-годишния си юбилей университетът с близо 22 000 студенти ще изпадне във фактическа неплатежоспособност.

УНСС пред фалит | StandartNews.com

УНСС пред фалит

Това ще се случи, ако не се осигурят необходимите средства от 10,3 млн. лв., за да бъде завършен и оборудван новият учебен корпус на УНСС. Така в навечерието на 100-годишния си юбилей университетът с близо 22 000 студенти ще изпадне във фактическа неплатежоспособност.

Това се твърди в отвореното писмо от Университета за национално и световно стопанство до министър-председателя, министъра на финансите и до министъра на образованието и науката. Необходимо е финансирането да се осигури в най-кратки срокове, за да се удължи срокът на проекта. В противен случай ще бъдат загубени 4,5 млн. лв. европейска безвъзмездна помощ, която държавата ще се наложи да връща заедно с лихвите, заявяват от УНСС. Междувременно от Министерството на финансите заявиха, че ще осигурят от държавния бюджет до 7,5 млн. лв. за новия корпус на УНСС, но след усвояването на европейските средства.
„Имаме уверение от министъра на финансите, изразено в писмо от края на 2016 г., че ще бъде дофинансиран проектът на УНСС. Този ангажимент все още е валиден. Спорът е дали първо трябва да се усвоят средствата от оперативната програма и след това да се предоставят средствата от бюджета или обратното“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

По повод на заявеното в писмото от ректора на УНСС проф. Стати Статев, че е възможно запориране на сметките на университета, тъй като изпълнителят на строежа не иска да продължи да работи, докато не му бъде платено, министър Вълчев каза, че по случая с УНСС „имат отношение МРРБ, МФ и може би МОН в най-малка степен е в този триъгълник“.

От Министерството на финансите потвърждиха вече поетия ангажимент за осигуряване на средства от държавния бюджет в размер до 7,5 млн. лв., но едва след усвояване на ресурса по Оперативната програма „Региони в растеж“ (ОПРР) и до размера на проекта, съгласно основния договор. „Към настоящия момент предвидените в проекта средства в размер на 4,5 млн. лв. по ОПРР не са усвоени и считаме, че средства от държавния бюджет следва да бъдат предоставени след пълното усвояване на безвъзмездната финансова помощ“, посочват от МФ. В същото време Министерството на финансите не може да подкрепи направеното искане за допълнителни средства от 1,2 млн. лв., които са вследствие от сключено допълнително споразумение към основния договор.
 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай