Събота,

Учителите станаха новатори, но с цената на много нерви

От: Стела Стоянова -
1191
Учителите станаха новатори, но с цената на много нерви
A
A
A

 

Таня Трапова е директор на 203-та Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" в София.Завършила е СУ "Св.Климент Охридски", специалност история. Носител е на високи държавни отличия и грамоти, сред които НЕОФИТ РИЛСКИ, връчено от МОН за високи професионални постижения в системата на народната просвета, за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност.аАвтор е на осем публикации в исторически списания.

  • Липсата на социални контакти роди депресия,  агресия и изолация, казва директорът на 203-та гимназия Таня Трапова в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Госпожо Трапова, как се отрази обучението в електронна среда на ученици и учители, включително в емоционален и психически план?

- Обучението от разстояние в електронна среда се оказа сериозно предизвикателство за образователната ни система, в което всички ние - директори, учители, ученици и родители се оказахме новатори, откриватели и герои на новото време. Училищните ръководства и педагогическите специалисти положиха максимални усилия, за да осигурят качествено образование. Мотивирани и ентусиазирани, те разучаваха и прилагаха нови образователни платформи, приложения, модели и методи на преподаване и комуникация с ученици, родители и колеги. Те създадоха училищни модели за работа в позитивна среда, демонстрираха в открити уроци нови техники и образователни инструменти, проявявайки гъвкавост, адаптивност и креативност. Учителите се чувстват лично удовлетворени от обогатената си методика на работа, иновативни решения и въведения в образователния процес, допринасящи за тяхното професионалното израстване. Обучението в електронна среда направи родителите активна страна в процеса на обучение. Резултатите от проведена анкета с родители на ученици от училището ни показват, че 93% от анкетираните родители са удовлетворени от провеждането на обучението в електронна среда. Същевременно преминаването към обучение в електронна среда увеличи психическото напрежение върху учителите. Преобладаващата част от тях отчитат, че при подготовката и провеждането на учебен процес от разстояние са вложили значително повече време в сравнение с присъственото обучение. Допълнителните усилия обаче не са довели до желания резултат. Педагогическите специалисти споделят, че срещат затруднения при преподаването в електронна среда на ученици, които често отсъстват от часовете и които показват неангажираност към ученето, както и на ученици със специални образователни потребности.

Нивото на знания и умения на учениците се влошават при обучение в електронна среда поради занижената им ангажираност, липсата на жив контакт с учителите и съучениците. Тревожна е намаляващата им мотивация да участват в учебния процес. Ученици и техните родители споделят, че обучението в електронна среда се е отразило негативно върху психичното им здраве, засилили са се отрицателните им чувства, зачестили са състоянията им на раздразнителност, агресия, депресия, самотност, затвореност, несигурност, тревожност поради намалените социални контакти.Преобладаващата част от учениците от 203. ПЕГ "Свети Методий" по време на обучението от разстояние в електронна среда споделяха, че очакват с нетърпение да се върнат в училище, защото им липсват учителите и реалния контакт с тях и съучениците.

- Тази година нагласите са за присъствено обучение. Ако се премине към дистанционно, какви са очакванията?

- Всички учители в нашето училище са категорично "за" присъственото обучение, като изключително важна предпоставка за качествен учебен процес. Ако се наложи преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, очакваме и се надяваме възможно най-скоро да се възстанови присъственото обучение.   

В училището ни е изградена ефективна система за синхронно и асинхронно обучение. Използвали сме различни модели, които доказаха своята приложимост. Вече имаме натрупан опит и увереност, че ще постигнем по-високо ниво на качество в процеса на обучение в сравнение с предходната учебна година. Учителите ни имат готовност да продължат да споделят иновативни идеи и добри практики за обучение в електронна среда, които популяризираме.Ако се премине към дистанционно, е необходимо да се изготвят и реализират мерки за емоционална и психологическа подкрепа за учениците, да се организират при възможност класни стаи на открито, да се насърчава общуването на живо при спазване на противоепидемичните мерки.Учителите да бъдат включени в програми за емоционална и психологическа подкрепа и намаляване на стреса в работата им, да бъде намалена тяхната административната тежест и задължения, за да могат да се фокусират върху подготовката и организацията за провеждане на учебните часове в онлайн среда.

- Какви дефицити констатирахте?

- Онлайн обучението се отрази негативно върху качеството на учебния процес, а липсата на жив контакт между учениците, ученици-учители и между самите учители доведе до социална изолация и психически стрес за всички страни, участващи в образователния процес.Констатирани дефицити при учениците са ниска мотивация за постижения, склонност да пропускат учебни часове или да отсъстват от училище, заобикаляне на правилата за дисциплина по време на провеждане на учебния час, липса на концентрация, развиване на зависимост към електронни устройства.

Учениците споделят притеснения, че дистанционното обучение води до липса на достатъчно задълбочена и качествена подготовка по учебните предмети, която  е необходима основа за продължаващото им образование. Гореизброените дефицити при учениците доведоха до сериозни трудности в работата на учителите. По време на присъственото обучение те констатираха  дефицит на знания, пропуски в овладяването на учебния материал, натрупани вседствие на обучението в електронна среда. Това наложи необходимостта да се наваксват в присъственото обучение не добре усвоените знания по време на дистанционното обучение, да се засили индивидуалната работа с учениците, да се провеждат интензивни консултации. За учители без и с по-малко педагогически стаж е по-трудно да навлязат успешно в учебно-възпитателния процес при обучение от разстояние в електронна среда.

- Ще издържат ли децата обучение с маски?

- През изминалата учебна година, в 203. ПЕГ "Свети Методий" бе създадена стройна организация за ефективен контрол върху спазването на противоепидемичните мерки и носенето на маски, в  съответствие с разпоредбите на МЗ и МОН. Учителите и родителите на нашите ученици изразяват готовност да се съобразят и през тази учебна година с насоките, зададени в нормативната уредба на гореспоменатите институции, но споделят притеснения, че учениците няма да издържат носенето на маски при целия им престой в училище. Те посочват, че се затруднява правилното дишане, което, според тях, не е за подценяване.

- Работят ли психолози с децата и какви са най-честите детски притеснения? А учителските?

- В училището ни "Свети Методий" с учениците активно работи педагогическият съветник и класните ръководители, подпомагани и подкрепяни от всички учители и ръководството. С децата се провеждат постоянни разговори с цел преодоляване на психическия стрес и социална изолация.Учениците се притесняват от това, че срещат затруднения при превключването от дистанционен в присъствен режим на обучение поради необходимостта от бързо адаптиране към променените условия на преподаване и учене. Някои ученици се затрудняват в работата с електронни платформи, електронни образователни ресурси и др.Притесненията на учителите са свързани преди всичко с качеството на учебния процес и понижената мотивация на учениците, които в неприсъствена форма трудно могат да разгърнат своите способности и творчески потенциал. Учителите отчитат, че поради административната натовареност не разполагат с достатъчно време, за да подготвят ежедневно качествени интерактивни материали, които да са достатъчно атрактвини и достъпни и да задържат вниманието на учениците върху учебния материал в онлайн среда.

- Коя е най-голямата загуба за децата в този необичаен период?

- Липсата на възможност да общуват на живо със своите учители и съученици, ограничената физическа активност, както и нуждата да принадлежат към дадена група, което довежда до десоциализация и депресивни състояния.

-  С кои класове откривате годината?

- Целият педагогически екип на 203. ПЕГ осъзнава, че първият учебен ден е изключително вълнуващ празник за ученици, учители и родители и имаме желание да открием учебната година в присъствието на всички класове. Но сме в готовност да реагираме, според разпорежданията на МЗ и МОН. 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията