Петък,

Тракийският университет в топ 5 на вузовете в България

От: Стандарт -
1264
Тракийският университет в топ 5 на вузовете в България
A
A
A

Тракийски университет заема престижното 5-то място по рейтинговата класация на университетите в България. Университетът е мултидисциплинарен и осъществява обучение по образователно-квалификационни степени - “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър”, образователна и научна степен “доктор”, както и по програми за следдипломна квалификация и обучение през целия живот. 

Специалности:

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

 •    Зооинженерство  - професионална квалификация "зооинженер".
 •    Рибовъдство и аквакултура - професионална квалификация "технолог по аквакултура".
 •   Агрономство /Полевъдство/ - професионална квалификация "агроном полевъд".
 •   Агрономство /Етерично-маслени култури/ - професионална квалификация "агроном по етерично-маслени култури".
 •   Екология и опазване на околната среда - професионална квалификация "еколог".
 •   Аграрно инженерство - професионална квалификация "аграрен инженер".

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 •     Ветеринарна медицина - професионална квалификация "ветеринарен лекар".

    МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 •   Медицина - професионална квалификация "лекар".
 •   Лекарски асистент - професионална квалификация "лекарски асистент".
 •   Медицинска сестра - професионална квалификация "медицинска сестра".
 •   Акушерка - професионална квалификация "акушерка".
 •   Кинезитерапевт - професионална квалификация "кинезитерапевт".    
 •   Социални дейности - професионална квалификация "социален работник".

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 •   Социална педагогика - професионална квалификация "социален педагог". 
 •   Предучилищна и начална училищна педагогика - професионална квалификация "детски и начален учител".
 •   Специална педагогика - професионална квалификация "специален педагог". 
 •   Предучилищна педагогика - професионална квалификация "детски учител".
 •  Начална училищна педагогика с чужд език - професионална квалификация "начален учител".
 •  Педагогика на обучението по физическо възпитание - професионална квалификация "учител по физическо възпитание". 
 •  Педагогика на обучението по информационни технологии - професионална квалификация "учител по информационни технологии". 
 •  Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн - професионална квалификация "учител по изобразително изкуство и графичен дизайн". 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 •   Аграрна икономика и търговия 
 •   Регионална икономика и управление
 •   Бизнесикономика
 •   Местни финанси
 •   Информационни технологии в икономиката и управлението
 •   Софтуерно инженерство
 •   Информационни технологии

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” - Ямбол

 •  Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - професионална квалификация "инженер в модната индустрия". 
 •  Автотранспортна и земеделска техника - професионална квалификация "машинен инженер".
 •  Автоматика и компютърни системи - професионална квалификация "инженер по автоматика и компютърни системи". 
 •  Електротехника - професионална квалификация "електроинженер".
 •  Компютърни системи и комуникации - професионална квалификация "инженер по компютърни системи и комуникации“.
 •  Топло- и газоснабдяване - професионална квалификация "енергиен инженер".
 •  Индустриално инженерство - професионална квалификация "машинен инженер".
 •  Технология на храните - професионална квалификация "инженер - технолог".

ФИЛИАЛ - Хасково

 •  Медицинска сестра - професионална квалификация "медицинска сестра".
 •  Акушерка - професионална квалификация "акушерка".
 •  Кинезитерапия - професионална квалификация "кинезитерапевт".

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 •  Рехабилитатор - професионална квалификация  "рехабилитатор".
 •  Медицински лаборант - професионална квалификация  "медицински лаборант".
 •  Медицински оптик - професионална квалификация  "медицински оптик".
 •  Ортопедичен техник - професионална квалификация  "ортопедичен техник".
 •  Медицински козметик - професионална квалификация  "медицински козметик".
 •  Помощник - фармацевт - професионална квалификация  "помощник фармацевт".

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

Адрес: 6000 Стара Загора, Студентки град www.trakia-uni.bg

Учебен отдел: тел.: 042/699 208, 699 209; 699 210;  042/673 021 E-mail: priem@trakia-uni.bg


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията