Техника за онлайн обучение, получиха деца от Дом в Ямбол

Заместник-кметът на Ямбол предостави компютри и таблет,закупени по проект

Техника за онлайн обучение, получиха деца от Дом в Ямбол | StandartNews.com

Деца от центроветте за социални услуги в Ямбол получиха технически средства по проект, за да учат дистанционно

Заместник-кметът на Община Ямбол Енчо Керязов предостави компютри, таблет, мултифункционални устройства и рутери, закупени по проект, финансиран чрез Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, чиято цел е подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в центрове за настаняване от семеен тип на територията на община Ямбол.

С отпуснатите средства в размер на 9 660 лв. бяха закупени 3 компютърни конфигурации, 9 преносими компютъра, 1 таблет, 2 мултифункционални устройства и 2 рутера за общо 20 деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от две социални услуги на територията на Община Ямбол - Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания.

С дигиталните устройства ще бъде подпомогната самостоятелната подготовка на децата. Учениците имат възможност да ползват образователни платформи и да участват пълноценно при дистанционното обучение през новата 2020 / 2021 учебна година.

Устройствата ще осигурят непрекъснат образователен процес в електронна среда за децата, настанени в центровете за настаняване от семеен тип.

Така те получават равни условия с учениците, отглеждани в домашна среда за усвояване на учебния материал чрез онлайн обучение, развиване на компетентности при работа с различни образователни платформи, при междуличностна комуникация чрез електронни средства, формиране на способност за търсене на информация по проблем и ползването ѝ при необходимост и изграждането им като равностойни участници на пазара на труда.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай