Студентите искат наеми наполовина

Някои от тях останаха без работа или със силно занижени доходи

Студентите искат наеми наполовина | StandartNews.com

От Националното представителство на студентските съвети се обръщат към министъра на образованието, ректорите на университетите в страната и изпълнителния директор на студентските общежитията, с което искат намаляване на наемите с 50% за март и април за всички студенти.

„Мотивите ни за този апел са следните - на първо време, епидемиологичната обстановка в страната създаде затруднения за младите хора и техните семейства. Някои от тях останаха без работа или със силно занижени доходи. На следващо място, дистанционната форма на обучение създаде предпоставки за освобождаване на студентските общежития от болшинството студенти.

Към момента по-голямата част от тях остават необитавани, а предвид идната дистанционна сесия, обстановката няма да бъде променена. Ето защо намаляването на наема за студентите би било жест на солидарност към студентската младеж и се явява необходимост от гледна точка на създалото се положение“, пишат студентите.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай