Студенти ще учат за учители без такси

Студенти ще учат за учители без такси | StandartNews.com

Ако всички проекти не минат онлайн, Брюксел може да ни спре европарите
Младите педагози вече ще карат стажове и в чужбина

От средата на годината училища, университети, общини и дори читалища ще могат да кандидатстват за пари по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". През месец март страната ни очаква програмата да бъде утвърдена от Брюксел. Европа отпуска 1,37 млрд. лева, които ще бъдат усвоени по четири основни приоритетни линии. Най-много от тях ще отидат за наука, заради която именно бе направена програмата.

Студентите по педагогика може да учат без семестриални такси, като те ще бъдат покрити от европарите по новата оперативна програма "Наука и образование". Това са част от мерките, предвидени за стимулиране на педагогическите кадри, които в последните години се превърнаха в болна тема на българското образование. Тъй като нараства броят на учителите пред пенсионна възраст, а младите са символичен процент от съсловието, програмата предвижда специални мерки, с които да улесни достъпа им до класната стая.
Сред тях са

въвеждането на позицията стажант учител

и учител наставник, с който младите педагози ще работят в началото, докато се адаптират към професията. Новост е и фактът, че студентите по педагогика ще могат да карат и практики в чужбина. За да усвояват най-доброто от чуждите образователни системи, ще могат да пътуват и утвърдените педагози, като за целта се използват и средства по програма "Еразъм плюс". Специално са отделени пари за обучение на учителите, при които предстоят сериозни промени във връзка с това, че с новия образователен закон ще се променят учебните планове и програми. Експерти споделиха, че повечето педагози са стресирани как ще се справят с толкова много промени накуп, затова се предвиждат специални обучения.
Заложени са и пари за създаване на система, с която ще се контролира и оценява качеството на труда, положен от педагозите. С тази оценка ще бъде обвързано и диференцираното им заплащане.

Най-висок дял имат средствата за наука, които са 560 млн. лева, но част от тях ще започнат да се усвояват едва от следващата година. Предвижда се повечето от тези пари да отидат в няколко основни центъра за т. нар. върхови постижения, които

да правят наука на световно ниво

Стана ясно, че вече имаме два проекта, за които се очаква да спечелят финансиране по една от най-сериозните европейски научни програми, като там сме имали общо 11 бг кандидати. Ако те действително победят, в тях от тях ще бъдат концентрирани значителна част от средствата за наука и най-вероятно там ще се базират въпросните центрове, каза заместник-министърът на образованието проф. Николай Денков. Все още обаче не се знае кои точно са спечелилите. Освен тях ще има и няколко центъра по компетентност - научни звена, чиито резултати обаче ще бъдат ориентирани към пряко въвеждане в бизнеса. Идеята е и съществуващите сега местни университети да се финансират като регионални научни центрове, които да решават проблеми на бизнеса и общините. По програмата ще могат да кандидатстват и отделни институти и факултети, като предимство ще се дава на научни изследвания, в които са включени студенти и докторанти. Част от средствата ще отидат за предотвратяване на отпадащите ученици и връщане на тези, които вече са напуснали, в класните стаи. Ще се стимулира и включването на определени групи, например ромите, във вземането на по-високо образование. В момента едва 0,5% от ромите стигат до университетска диплома, даде пример проф. Денков.

В същото време стана ясно, че кандидатстването с проекти не само по тази програма трябва да премине изцяло онлайн. Ако не спазим това изискване на Европа, след мониторинг в края на октомври 2016 година тя може да ни спре европарите.

Ще подкрепим проекти с участие на студенти
Проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието

- Проф. Денков, как ще бъдат разпределени парите по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж"?

- Общото финансиране по оперативната програма ще бъде 1,37 млрд. лева. По първата приоритетна ос за наука са 560 млн. лева, по втората - 505 млн. лева, по третата - 264 млн. лева, четвърта - 55 млн. Втора и трета ос са свързани с образованието. Първа ос е свързана с научните изследвания и технологичното развитие, но трябва да е ясно, че голяма част от средствата там ще отидат във висшите училища за развитие на наука. В проектите, които ще подкрепим, трябва да бъдат заложени средства за включване на студенти и докторанти в научните изследвания. Да разширим количеството на хората, които ще се включат в дейностите и съответно ще могат да получат и възнаграждения по оперативната програма.

- В какво ще се изразява финансовото подпомагане на младите учители?

- Една от целите е да се подпомогне във висшите училища подготовката на педагогически кадри. Знаете, че в Министерски съвет бяха променени някои от критериите за финансиране на висшите училища. Една от промените е свързана с това да се увеличат средствата за обучение в педагогическите специалности. От тази гледна точка ние ще улесним придобиването на учителска правоспособност. От друга страна ще има предвидени средства за развитие на младите кадри, но в следващите един-два месеца ще обсъждаме точните начини, по които това ще се реализира.

- Ще се увеличат ли заплатите на учителите?

- Това е нещо, което трябва да бъде обсъдено на най-високо ниво. Моята работа е да направим една система, която да работи. Това ще стане ясно през следващите няколко месеца.

- Какво би могло да получи едно конкретно училище от оперативната програма? И могат ли да кандидатстват училища?

- Училищата могат да кандидатстват в няколко насоки. Едната е свързана с достъпа - ако училището има нужда от средства, с които да улесни достъпа до образование на деца със специални образователни потребности, малцинства, деца на бежанци, то кандидатства и ще получи пари специално за тази цел. Друга насока е, когато по програмата "Региони в растеж" има достатъчно средства, за да се поднови сградата, но няма средства за оборудване. Тогава това може да стане по нашата оперативна програма. Единственото, за което трябва да се внимава, е да няма двойно финансиране. Става дума да се отпуснат допълнително пари за вътрешно оборудване, средства за ИКТ технологии, интерактивни средства за обучение, чинове, ако щете. Другото важно нещо е подготовката на кадрите. Голяма част от проблемите, които учителите поставят, са свързани с това, че те нямат време и възможности да се подготвят от гледна точка на всичките промени, които стават в училището - и с новите технологии, и с промяната на програмите. Знаете, че този процес ще се ускори през следващите години, особено с влизането на новия закон за училищното образование. Това, което забравих да спомена, е и специалният фокус върху професионалното образование. Има специално предвидени средства в тази насока - ако трябва оборудване за професионално обучение, това може да бъде от нашата програма.

- Ще има ли пари за дуалното обучение?

- Дуалното обучение е изключително голяма инвестиция и затова трябва да се търсят всички възможни средства и най-ефективния начин за тяхното използване. Това, което ще правим, е всяко развиване на дуалното обучение на дадено място да бъде много добре синхронизирано с бизнеса, който има нужда от съответните кадри. Навсякъде ще се гледа къде е по-добре да се провежда практическата тренировка на учениците - в учебното заведение или на реални работни места. Системата трябва да е гъвкава, за да може парите да се използват максимално ефективно - те не са достатъчно, за да се покрие цялата система.

- От оперативната програма ли ще се заплаща за практическото обучение на самите ученици?

- Не, това е отделно нещо. Имаме предвидени средства за ученически и студентски практики. По досегашната програма има такива практики и ние със сигурност ще ги продължим с ресурс, който е значителен. Но това е отделно от средствата за оборудване на местата, свързани с професионално и дуално обучение.
(пред журналисти)

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай