Проф. Илия Железаров е новият ректор на ТУ-Габрово

В работата си ще се основавам на декларираните принципи на законност, академична етика, диалогичност и толерантност, каза той

Проф. Илия Железаров е новият ректор на ТУ-Габрово | StandartNews.com

Общото събрание на Технически университет - Габрово избра проф. д-р инж. Илия Железаров, досегашен заместник-ректор по научноизследователската работа, за ректор на университета за мандатния период 2019-2023 г. Пред членовете на Общото събрание проф. д-р Железаров сподели: "Благодаря ви за гласуваното доверие, поемам ангажимента, че в работата си ще се основавам на декларираните принципи на законност, академична етика, диалогичност и толерантност, прозрачност и информираност, ясни правила за академично израстване, професионализъм, инициативност, екипна работа в полза на университета. Вярвам, че с обединени усилия, можем да подобрим средата в която работим, равнището на подготовка на студентите и докторантите, резултатите от научноизследователската работа. Основание за това ми дава 55-годишната стабилна основа, върху която можем да надграждаме и да продължим устойчивото развитие на нашия университет."

Проф. д-р инж. Илия Железаров е завършил ВМЕИ - Габрово през 1994 г., специалност "Механично уредостроене ", от 1995 г. е асистент, по-късно старши асистент (1998 г.) и главен асистент (2006 г.) по „Метрология и измервателна техника“ в катедра „Машиностроене и уредостроене“ на Технически университет - Габрово. От 2007 г. заема академичната длъжност доцент, а от декември 2019 г. е професор в областта на метрологията и метрологичното осигуряване.

От 1999 година е ръководител на Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт.

През периода 2012 - 2019 година е заместник-ректор на Технически университет - Габрово.

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай