Остра ножица в доходите на младите висшисти

СУ отново първи, IT-спецовете на върха

Остра ножица в доходите на младите висшисти | StandartNews.com
  • СУ отново първи, IT-спецовете на върха
  • С 500 лева средно скочиха заплатите им, но безработицата расте заради Ковид-19

За пореден път рейтинговата система на висшите училища у нас показа остра ножица в доходите на младите висшисти. В една и съща специалност, като например информатика в столицата и Шуменския университет, разликата в заплатата на току-що завършил вече е почти три пъти. Средната заплата на току-що дипломираните е нараснала с 500 лева спрямо първото изследване преди десет години. Но пък и тази година за първи път е нараснала безработицата покрай извънредното положение и кронавируса. В минали години винаги рейтинговата система показваше най-ниска безработица при кадрите с висше образование.

  • ИТ начело

За поредна година информатиката е направлението, носещо най-висок облагаем доход за студентите, които го завършат - средно 2771 лв., което е повишение със 185 лв. спрямо миналата година. С най-високи заплати са студентите от Софийския университет, който за поредна година въпреки кризата е на първо място по рейтинг. Педагогиката пък, независимо че държавата вдигна заплатите и гръмко разтръби новината, все още остава сред най-ниските доходи. Въпреки трикратното увеличение на учителските заплати в последните години (четвъртото се очаква догодина), студентите, завършили тази специалност, могат да разчитат средно на 1075 лв., или едва с около 100 лв. повече от миналата година. За първи път от 2017 г. насам безработицата сред завършилите висши училища през последните 5 г. се покачва до 2.8% при ниво от 2.2% през миналата година.
Добрата новина е, че студентите се опитват да правят рационален избор за висшето си образование според потребностите на икономиката. Лошата тенденция, която датира от първия ден на правенето на рейтинги е, че половината младежи с университетска диплома все така не могат да се реализират на позиции, изискващи висше образование. Остават и големите диспропорции в нивата на доход и реализация на младежите в зависимост от конкретния университет, който са завършили. 4 тенденции се отчитат тази година на фона на общото намаление на студентите, посочи Георги Стойчев от институт "Отворено общество". По думите му все повече студенти учат в направления, които предлагат по-добра реализация и в университети с по-добро качество. В сравнение с преди 6-7 г., сега имаме повече лекари, учители, инженери и кадри в областта на сигурността и отбраната за сметка на по-малко икономисти, юристи, политолози и други, заяви той. Говори се обаче за приети студенти - няма статистика кой стяга куфара си веднага след дипломирането. Което в този момент особено важи за лекарите. Данните в рейтинга показват, че общият брой на студентите във висшите училища продължава да намалява и през 2020 г. е с близо 18% по-малък в сравнение с 2013 г. Това е и част от държавната стратегия.  Въпреки общото намаление, тазгодишният рейтинг регистрира устойчива тенденция на увеличаване на броя на студентите, които се обучават в направления, подготвящи кадри за сектора на здравеопазването - през последните 7 г. броят на студентите по медицина в България се е удвоил от около 6000 през 2013 г. до близо 12 500 през 2020 г. Това обаче се дължи най-вече на нарасналия брой на чуждестранните студенти. Всъщност те представляват 56% от всички студенти по медицина в България, така че не е учудващо защо лекари не ни достигат. Средният осигурителен доход на завършилите също нараства, достигайки до 1373 лв. през 2020 г. при нива от 1297 лв. през миналата година и от едва 867 лева през 2014 г. Средният облагаем доход пък се покачва от 1395 лв. на 1456 лв.

  • Най-доходни

10-те професионални направления с най-високи средни доходи сред завършилите си остават същите, както и миналата година. Първенци са информатика и компютърни науки - 2771 лв. облагаем доход и математика - 2673 лв. облагаем доход. Третото и четвъртото място са съответно за комуникационна и компютърна техника (2240 лв.) и за проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми (2145 лв.), които миналата година бяха с разменени места. Пето по облагаем доход е направление металургия, което носи на завършилите 2099 лв. Следват го обществено здраве (1918 лв.), електроника (1831 лв.), военно дело (1745 лв.), енергетика (1682 лв.) и фармация (1672 лв.). Статистиката обаче не е съвсем точна, защото включва в най-ниските доходи зъболекарите - с доход 887 лева, въпреки че е ясно, че те се осигуряват на най-ниския праг на доход. В същото част са и педагозите, ветеринарите, музикантите, специалисти по здравни грижи и социални дейности.
За поредна година най-високи доходи в страната получават завършилите информатика и компютърни науки в СУ "Св. Климент Охридски" - 4527 лв. Следват студентите, завършили същата специалност в Нов български университет - 3630 лв., завършилите математика в СУ - 3515 лв., администрация и управление в Американския университет в Благоевград - 3390 лв. и комуникационна и компютърна техника в ТУ-София - 3174 лв. и компютърна техника в НБУ (2511 лв.).

  • Без работа

Най-ниска безработица (под 1%) за поредна година се наблюдава сред завършилите военно дело, медицина, фармация, стоматология и металургия. Най-голяма е безработицата при направления с огромен недостиг на кадри - социалните дейности (4.26% безработни), както и педагогика на обучението по конкретен предмет(3.78%) и педагогика (3.74%). Следват религия, туризъм, история, науки за земята, растителна защита, и др., които са все с висока безработица от над 3.4%. Рейтинговата система за пореден път показва, че съществуват големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното конкретно висше училище дори и в рамките на едно и също професионално направление. В множество направления разликите по тези показатели между завършилите различните висши училища често достигат 3 пъти, а в някои случаи и повече. Значително по-малки разлики при реализацията  Икономиката например, завършена в Американския университет, носи 2810 лв., в СУ - 2629 лв., а в Бургаския свободен университет - 1051 лв. и ТУ-Габрово - 937 лв. Ако учиш математика в Софийския университет, имаш шанс за заплата 3515 лв. Възпитаниците на Шуменския са щастливи на 1008 лв. Студент, завършил информатика в Шуменския университет, например получава средно на 1178 лв., а във Велико Търново - 1752 лв. Ако е учил в СУ, дипломата може да му донесе в бъдеще 4527 лв. Изследването е направена на базата на завършилите преди три години възпитаници и данните от НОИ за техните доходи. Ако те са в сивата икономика, информацията няма как да бъде точна. Ако са заминали за чужбина и не се осигуряват тук, или пък са избрали да продължат с магистратура и по тази причина не работят и не се осигуряват, това също изкривява данните.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай