Четвъртък,

Набелязват мерки срещу риска от отпадане от училище

От: Стандарт -
223
Набелязват мерки срещу риска от отпадане от училище
A
A
A

Областният управител на Враца Малина Николова проведе заседание, на което беше представена информация за функционирането на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в детските градини и училищата и дейността на екипите в съвместната им работа с държавните звена. На заседанието бяха набелязани и мерките по превенция на риска от отпадане от образователната система.

„Отчетът за дейността на екипите за обхват и функционирането на Механизма през последните две години е важна отправна точка за бъдещите ни съвместни действия и координацията между институциите. Важно е също така да популяризираме постигнатите резултати и добри практики по дейността за обхващане на децата и учениците“, отбеляза в началото на срещата Малина Николова.

Началникът на регионалното управление на образованието - Враца Галина Евденова представи детайлна информация за дейността на екипите по обхват и постигнатите резултати по разписаните в Механизма задължения на страните. Тя уточни, че са направени близо 2300 обходи, а върнатите в клас ученици са 397. Обезпокоителен е фактът, че 579 са учениците от областта, които са заминали в чужбина, 238 не са открити на адрес, а 43 са отказалите се да бъдат записани в учебно заведение. Наложени са 188 наказания на родители, по реда на чл. 347 от ЗПУО с глоба в размер от 50 до 150 лв.

По данни на РУО за учебната 2018/2019 година са отпаднали общо 71 ученици, като 52 от тях са под 16 години. „Най-много отпаднали ученици има в община Бяла Слатина – 22-ма и в общините Борован и Оряхово – по 10.  За недопускане на отпадане от училище е необходима активна дейност от образователните институции, продължаващи междуинституционални мерки и взаимодействия, а също и нормативни промени, гарантиращи родителската ангажираност“, съобщи Галина Евденова.
Най-голям е делът на учениците, които са отпаднали поради голям брой отсъствия, както и заминаване в чужбина, преместване в друга област, семейни или социални проблеми.

На заседанието бяха предложени мерки за превенция и споделен опит на общините за намаляване на отпадането на деца и ученици.  
Началникът на РУО–Враца отбеляза, че предстоят промени в Механизма, като се предвижда създаване на постоянно действащи екипи в детските градини и училищата (екипи за превенция), прецизиране на срокове и отговорности на участниците, организиране на регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните съвместни действия за налагане на дисциплиниращи санкции за родителите.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com