На училище в пандемията. Четири варианта

Целта е максимално присъствено обучение

На училище в пандемията. Четири варианта | StandartNews.com

Четвъртата вълна коронавирус настъпва, а учебната година започва след месец, когато се очаква поредния пик на заразата. Каква е готовността на просветното ведомство да осигури адекватен учебен процес?

Четири варианта за училищата представи министърът на образованието Николай Денков пред депутатите. Те обхващат училищата, детските градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) през новата учебна година. Ще се прилагат в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.

За основа са използвани показателите за разпространението на COVID-19 според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие на пандемията, каза Денков.

Действията на образователните институции при различните степени на заболеваемост са разписани в Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка. Тяхна основна цел е осигуряване на максимално продължително присъствено обучение.

"Анализът на МОН за ефектите от провеждането през миналите учебни години на дистанционно обучение показа сериозни образователни дефицити за големи групи ученици. Затова наша основна цел е осигуряването на максимално продължително присъствено обучение през предстоящата учебна година", подчерта министърът.

Документът е изпратен за съгласуване в Министерството на здравеопазването (МЗ). Предстои обсъждането му в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.

Какво предвиждат насоките:

В изпълнение на тази цел от министерството са разработили насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка.

Осигуряване на условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип - отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място.

Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост - при тъмночервено ниво на заболеваемост.

Четирите варианта за работа на училища, детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие през новата учебна година са:

При зелен сценарий със заболеваемост по-ниска от 100 човека на 100 000 и при жълт сценарий от 100 до 250 на 100 000 души образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и Здравното министерство за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. И при двата варианта при единични случаи на деца и педагогически специалисти с COVID-19 след предписание на районните здравни инспекции се карантинира цялата паралелка и децата учат електронно. Ако само един ученик е карантиниран, като контактен, само за него директорът организира електронно обучение.

При второ ниво на заболеваемост ако в училище или в център за подкрепа на личностно развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19, или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център. Това става с аргументирано предложение на директора до образователния министър след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет на училището. Към дистанционно обучение преминават първо учениците от 8 до 12 клас, а при влошаване на епидемичната ситуация и учениците от 5 до 7 клас, включително. Най-малките деца до 4 клас учат онлайн само в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи.

при заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 в т.нар. червен сценарий училищата работят по график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделни случаи училища с COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарии. Ако броят заразени ученици и персонал в присъствените паралелки нараства, тогава директорът на училището предлага на министъра то да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално присъствено обучение на учениците със специални образователни потребности.

Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000, т.е. тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция. Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Разрешение се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик. Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение.

За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай