Кабинетът отпусна 4,5 млн. лв. за образование

Средствата се разпределят по бюджетите на общините

Кабинетът отпусна 4,5 млн. лв. за образование | StandartNews.com

Министерският съвет одобри отпускането на 4 567 637 лева за финансово осигуряване на дейности по три национални програми за развитие на образованието за 2019 година. Средствата се разпределят по бюджетите на общините.

По НП ''Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование'' се предоставят 1 262 350 лева за електронни дневници в 1 487 общински училища. За осигуряване на интернет и свързаност за 2 006 училища се отпускат 668 680 лв., а за изграждане/доизграждане на WiFi мрежи в 296 училища - 2 217 266 лева.

По НП ''Заедно в грижата за ученика'' се предоставят 274 736 лв. за финансиране на одобрените проекти на 189 общински училища за проследяването на личните постижения на учениците. Чрез 141 455 лева се финансират одобрените проекти на 130 общински училища за подготовка на учениците за по-плавни преходи между отделните етапи, обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, разширяване на познанията за възрастовите особености на учениците и за подкрепата им.

По НП ''Иновации в действие'' едно иновативно училище в община Ботевград е включено допълнително в списъка за финансиране по Националната програма и ще получи 3 150 лв. за популяризиране на иновации.

Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай