Събота,

Българите искат повече дисциплина в училище

149
Българите искат повече дисциплина в училище
A
A
A

Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище. Ясно личат разликите в мирогледа на поколенията у нас. Усещат се проблеми при маргинализираните общности. Това са наблюденията в сондаж на "Галъп интернешънъл", проведен в навечерието на новата учебна година, съобщават от агенцията, съобщава "Дарик радио". 

Агенцията е проверила отношението към поредица ситуации, идеи и практики. Данните са от независимата от външно финансиране изследователска програма "Политически и икономически индекс" на "Галъп интернешънъл". Последната вълна на изследване е проведена по метода "лице в лице" сред 802 души между между 4 и 10 септември. Максималното стандартно отклонение е с 3,5% при 50-процентни дялове. Един процент от извадката е равен на около 55 хил. души.

По темата с агресията и насилието 88 процента от интервюираните смятат, че агресивно поведение на ученик към учител, например, е неприемливо при никакви ситуации. Осем процента смятат, че е приемливо в някои случаи, а един процент във всички. Останалите не могат да преценят.

Когато става дума за агресия между самите ученици съотношението е почти същото. 83% смятат, че при никакви обстоятелства не е приемливо ученици да се бият в училище, 12% все пак смятат, че е приемливо понякога, а едва два процента смятат, че винаги е приемливо подобно поведение.

От респондентите 59% смятат, че учителите нямат право да шамаросват учениците. Близо една трета са на мнение, че това е приемливо при определени обстоятелства. Пет процента пък смятат, че шамарите са приемливи във всички случаи. Подкрепа за "възпитателния бой" се открива при по-старите, хората от селата и по-ниско образованите.

Малко над половината от респондентите смятат, че е неприемливо родители да се конфронтират с учителите на децата си, а близо 40% приемат това, но при някои обстоятелства. Три процента смятат, че конфронтацията на родители с учители е приемлива при всякакви обстоятелства.

За наркотиците и стимулантите - 88% от запитаните смятат, че употребата им не е приемлива при никакви обстоятелства, 8% при някои обстоятелства, а 2% при всякакви. Останалите не знаят. Консумацията на енергийни напитки от ученици, която често попада в медийното полезрение като тема с проблемен характер, се приема негативно при 63% от интервюираните.

Малко повече от половината от респондентите подкрепят общото въвеждане на униформи в училищата при всички обстоятелства, 31% при някои, а 11% не приемат въвеждането на униформи при никакви обстоятелства. Останалите нямат мнение. От запитаните 45 процента приемат учителите да правят домашни посещения, за да проверят защо учениците им не посещават класните занятия, 38% само в някои случаи, а 11% не го приемат при никакви обстоятелства. Останалите не знаят.

Агенцията е поставила и въпроса за цялостна забрана на използването на мобилни телефони от децата в училище, като малко под една четвърт от респондентите приемат при всички обстоятелства, а почти половината от интервюираните смятат, че мярката трябва да е само в някои ситуации. Малко повече от една пета са съвсем против.

Униформите, проверките по домовете, забраните - това са идеите, които събират най-сериозна подкрепа в проучването, допълват от "Галъп".

По въпроса за сексуалното развитие сред подрастващите - за повече от половината от интервюираните сексуалните контакти между ученици не са приемливи при никакви обстоятелства. За една четвърт те са приемливи, но в определени ситуации, а за 4% сексуалните контакти са приемливи при всякакви обстоятелства.

За възможността (а и необходимостта) учениците да работят, докато учат, 60% се съгласяват, но само в определени ситуации. Абсолютно приемливо е за малко над една пета от респондентите, а за 14% изобщо не е при никакви обстоятелства. Останалите не знаят.

Според Галъп данните ясно показват, че работата сред ученици се възприема в малко по-висока степен на фона на редица други практики и идеи, които са били проверени. Очевидно е, че това се приема и като своеобразна дисциплинираща мярка, като неизбежност в днешния пазар на труда, и като още една форма на учене и съзряване. Все пак, не са малко и онези, които явно биха искали да виждат учениците свободни от необходимостта да печелят пари.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията