85% от висшистите у нас намират работа бързо

Показателят на заетост на висшистите у нас е дори по-голям от средните нива в ЕС

85% от висшистите у нас намират работа бързо | StandartNews.com

Около 85% от завършилите през миналата година висшисти у нас на възраст между 20-34 години са си намерили работа и са реализирали успешно натрупаните познания, показват данни от анализ на Евростат за степента на заетост на висшистите в ЕС през 2018 година, предава БТА.

Показателят на заетост на висшистите у нас е дори по-голям от средните нива в ЕС, където 83 процента от завършилите студенти са започнали работа.

Според актуални данни на НСИ у нас през миналата година са завършили висшето си образование близо 54 500 студенти, като над 46 хиляди от тях са се реализирали успешно на пазара на труда. Останалите близо 8 хиляди висшисти вероятно са срещнали трудности при намирането на работа или са се преквалифицирали в по-ниска степен на заетост.

Според националната статистика през 2018 г. най-голям е бил броят на студентите у нас, които са завършили специалността "Бизнес администрация" - малко над 15 хиляди души. Втора по численост група на завършили висшисти е била в областта на "Науки за обществото" - малко над 6 хиляди души и трета е била групата на висшистите с квалификация "Образование" - 4 800 души.

Най-малобройни са били студентите завършили специалностите "Чужди езици" и "Право" - и двете групи с по около 1 200 студенти.

Забелязва се и голям дисбаланс по полова принадлежност при завършилите висше образование - 32 800 жени срещу 21 600 мъже, тоест броят на жените-висшисти е бил с около 11 хиляди по-голям от броя на мъжете-висшисти.

Данните на НСИ отбелязват също и тенденция на чувствително намаляване на завършващите висше образование у нас за периода 2013-2018 г. - през 2013 г. завършилите висшисти са били общо 66 400 докато през миналата година техният брой е бил 54 400, тоест близо 12 хиляди по-малко висшисти за 5-годишен период.

Най-висок е бил делът на реализираните висшисти на пазара на труда в Малта - 97 процента, отчита Евростат. Други две страни с висок процент реализирани висшисти е регистриран в Германия и Холандия - по 95 процента. В рамките на реализирани над 90 процента висшисти на пазара на труда попадат още: Швеция, Австрия, Чехия, Белгия, Унгария, Латвия и Литва.

Регионът в ЕС с най-висок дял на заетост на млади хора /20-34 г./, завършили висше образование, е бил Лондон, където 9 от 10 висшисти в тази възрастова категория са били на пазара на труда.

Най-нисък процент на висшисти, които са успели да започнат работа е регистриран в Гърция - 59 процента, следвана от Италия - 62 процента и Хърватия - 68 процента.

Ситуацията при съседите ни е следната: в Румъния 88 на сто от висшистите са били на пазара на труда. В Сърбия - 64 процента, в Турция - 62 процента и най-нисък дял е регистриран в Северна Македония - едва 49 процента, тоест по-малко от половината висшисти там са имали работа.

Стратегията " Европа 2020" поставя амбициозни цели за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж, като целта е през идната година да бъде достигнат дял от 85 на сто средна заетост на висшистите в ЕС.

Процентът на трудоспособното население на ЕС на възраст 25-64 години, които успешно са завършили висше образование, се е увеличил от 20 на сто през 2002 г. - до 33 на сто през 2018 г., тоест ръст на висшистите в ЕС от 13 на сто за близо 15-годишен период. Чрез получаването на висше образование или професионална квалификация се подобряват перспективите за заетост на хората в ЕС и техния стандарт на живот, отчита още Евростат.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай