Вторник,

Какви европроекти се предвиждат в новия програмен период

От: Екип на Стандарт -
862
Какви европроекти се предвиждат в новия програмен период
A
A
A

На път сте да осъществите мечтата си и да стартирате нов бизнес или желаете да модернизирате настоящия си и си търсите източници на финансиране? Най-добрият съвет е да проверите кои са новите европроекти за периода 2021-2027 година. В този програмен период страната ни влезе миналата година и за него са предвидени 8,8 милиарда евро, което си е сериозно увеличение спрямо предходните периоди.

През 2022 г. можете да се възползвате от следните европейски програми. За всяка една от тях можете да кандидатствате в две групи: за тепърва стартиращ бизнес (startup) или за фирми и предприятия с добра финансова история през последните най-малко 3 години.

Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП)

Програмата за конкурентоспособност и иновации е изцяло насочена към устойчивото и интелигентно развитие на българската икономика. Основната цел е индустриална и цифрова трансформация за постигането на една от следните цели:

 • Насърчаване на иновативния и икономически преход;
 • Насърчаване на прехода към по-чиста и екологична енергия, чрез инвестиции в кръгова икономика, сини и зелени енергийни източници, адекватно приспособяване към климатичните промени и управление на рисковете;
 • Работещи методи, допринасящи за бърза и лесна трансформация и успешен преход към кръгова икономика;
 • Стимули, с цел повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП);
 • Осигуряване на целенасочена помощ за развитие на секторите и преминаването им от средно към високотехнологични и провеждането на иновативни обучения и програми;
 • Насърчаване към дигитална трансформация на малките и средните предприятия;
 • Засилване капацитетите на научните изследвания и въвеждането в експлоатация на нови иновативни технологии и инструменти;
 • Намаляване емисиите на парникови газове и насърчаване на мерки за енергийна ефективност и преход към кръгова икономика.

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси (ОПРЧР)

Кризата с коронавирус причини сериозен спад на младежката активност във всички сфери на труда. Така е не само у нас, но и в цяла Европа. За това и новите европроекти 2022 включват специално разработени мерки, свързани с обучения за придобиване на необходимата квалификация за работа в различни сфери с голямо търсене на заетост. Можете да кандидатствате към една от посочените цели:

 • Повишаване на развитието на умения и заетостта;
 • Насърчаване на социалната интеграция и равни права и възможности за всички;
 • Териториални инвестиции;
 • Технологична помощ.

Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ)

Този вит европроекти е изцяло в отговор на ускореното икономическо развитие в сферата на научните изследвания, иновациите и ефективната дигитализация. Целта е дигитализация на публичния сектор и осигуряване на ефективна цифрова среда, която да подобри обмена на информация между различните сфери и взаимодействието между тях.

Основните приоритети на европроекта са:

 • Ефективна цифрова трансформация и взаимодействието на публичния сектор с правителствата, дружествата и гражданите;
 • Осигуряване на устойчиво поле за изява и развитие на научно-изследователската дейност в страната чрез засилване провеждането на иновации, проучвания и научни изследвания посредством модерни технологии.

Европрограма за развитие на регионите в България

Европроектът е част от регионалното развитие на страната и е създаден с цел да се създадат устойчиви региони, благоприятни за живеене и развитие, което е предпоставка за реабилитация на неблагоприятните демографски тенденции през последните години. Основните цели на проекти са:

 • Редуциране на негативната демографска тенденция и регионалните различия;
 • Насърчаване чрез инвестиции в балансираното развитие на всеки регион – създаване на полицентрична градска мрежа;
 • Засилване на икономиката в българските градове.


Всички новини от категория Технологии.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com