Creative Europe в подкрепа на културния сектор

Creative Europe с нова работна програма за 2022 г. за преодоляване на последствията от пандемията

Creative Europe в подкрепа на културния сектор | StandartNews.com

Екипът на офис „Култура“ към Creative Europe Desk - България стартира серия от информационни срещи, целящи да отговорят на най-често задаваните въпроси и да подпомогнат културните и творчески организации в България в процеса по кандидатстване по програмата..

На 18 февруари (петък) екипът на офис „Култура“ към Creative Europe Desk - България организира първото за годината информационно събитие, на което ще бъдат представени работните програми на Creativa Europe и Национален фонд „Култура“ за 2022 година. В онлайн събитието участие ще вземат Десислава Панчева (офис „Култура“ към Creative Europe Desk - България) и Радослава Кънева (Национален фонд „Култура“), както и бенефициенти по двете програми - Димитър Узунов (Арте Урбана Колектив, Павлинка Трифонова (Държавен куклен театър - Видин) и Надежда Георгиева (Sito Studio), които ще разкажат от първо лице за опита си и ще споделят добри практики.

Културният и творческият сектор са сред най-силно засегнатите от пандемията. Възстановяването им е приоритет за програма Creative Europe и Национален фонд „Култура“, чиито финансиращи инструменти са едни от основните, с които секторът разполага, за да се справи с негативните последствия от пандемията.

„Основната цел на подпрограма „Култура“ на Creative Europe е да работи в посока опазването, развитието и популяризацията на европейското културно и езиково многообразие и наследство, както и да повишава конкурентоспособността на културните и творчески сектори.” - коментира Десислава Панчева, ръководител на офис „Култура“ към Creative Europe Desk - България - „Вярвам, че Програмата може да бъде полезна за широк спектър културни и творчески организации и се надявам да виждаме все повече нови участници в нея. Ресурсите са налични както и професионалната помощ, която аз и колегите ми предоставяме на заинтересованите страни.”

Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление, Creative Europe предоставя множество финансови инструменти и възможности за реализиране на проекти за артистичното и културното сътрудничество на международно ниво. Подпрограма “Култура” е със значително увеличение в бюджета за 2022 година - 33 милиона евро. Едно от най-важните нововъведения е интегрираната схема за мобилност на артисти и професионалисти ангажирани в културния и творчески сектор, в продължение на успешния пилот i-Portunus.

По време на онлайн срещата, която е първата от поредицата планирани за 2022 г. информационни дни и обучения, ще бъдат дадени отговори на някои от най-често задаваните въпроси и ще бъдат представени добри практики и проекти реализирани в рамките на програмата.

Тук може да прочетете повече технологични новини!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай