Airbnb е глобена с 2 милиона рубли за отказ да предостави данните на руснаци

По-рано редица чуждестранни компании бяха глобени във връзка с отказа да предоставят данни

Airbnb е глобена с 2 милиона рубли за отказ да предостави данните на руснаци | StandartNews.com

Днес Магистратският съд на Таганския район в Москва наложи глоба в размер на 2 млн. рубли на компанията Airbnb за отказа ѝ да локализира данните на руснаци в Русия, съобщи кореспондент на ТАСС.

Дружеството, което предоставя услуги за търсене на жилища и краткосрочни частни наеми, е признато за виновно по член 13.11 от част 8 на Административния кодекс на Русия (неизпълнение на задължението на оператора при събиране на лични данни да осигури записването, систематизирането, натрупването, съхраняването на лични данни на руски граждани с помощта на бази данни, разположени в Русия). "Да наложи на Airbnb Inc. глоба в размер на 2 милиона рубли", се казва в съдебното решение. Изслушването по делото се проведе в отсъствието на представители на дружеството.

По-рано редица чуждестранни компании бяха глобени във връзка с отказа да предоставят данни. По-специално на Google, която продължава да използва центрове за данни, разположени в САЩ и Европейския съюз, за да съхранява лични данни на руски интернет потребители, беше наложена глоба от 3 милиона рубли за първи път и 15 милиона рубли за втори път. Twitter, Facebook и WhatsApp също бяха глобени с общо 36 милиона рубли за отказ да локализират данни.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай