Приключи подмяната на отоплителните уреди в Стара Загора

Приключи подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-екологични такива на домакинствата в Стара Загора в Пилотната фаза по Програма LIFE

Приключи подмяната на отоплителните уреди в Стара Загора | StandartNews.com

През пилотната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз, 63 домакинства в Стара Загора получиха безвъзмездно нови по-екологични отоплителни уреди на горивна база пелети или природен газ. Одобрените кандидати получават безвъзмездно освен самия отоплителен уред и неговия монтаж, обучение за експлоатация и гаранционно обслужване за петгодишен период. Старите отоплителни уреди ще бъдат транспортирани безплатно за рециклиране.

Старозагорци отново проявиха своето отговорно отношение към опазване на чистотата на въздуха като се включиха активно в изпълнение на дейностите по проекта.

През зимния сезон битовото отопление е основен източник за замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. С подменените отоплителни уреди само през Пилотната фаза на проекта емисиите на фини прахови частици ще намалеят с 1,2 t/г.

В основната фаза на проекта предстои да бъде извършена подмяна на отоплителните уреди на около 950 домакинства в Стара Загора. През месец юни 2021 год. ще стартира набирането на кандидати за участие в следващата фаза на проекта.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай