Понеделник,

Видин обяви дуалното обучение от септеври

От: Стандарт -
145
Видин обяви дуалното обучение от септеври
A
A
A

Под председателството на областния управител на Видин Албена Георгиева Комисията по заетост към Областния съвет за развитие обсъди и прие държавния план-прием за предстоящата учебна 2020/2021 година. В заседанието взеха участие Веселка Асенова, началник на РУО–Видин, представители на общините от областта, на държавни институции, на неправителствения сектор и др.
 
„Планирани са общо 27 паралелки - 17 професионални и 10 профилирани“, отбеляза Веселка Асенова. Тя уточни, че 5,5 паралелки ще предлагат дуално обучение - 3,5 паралелки в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин и по 1 паралелка в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово и СУ „Васил Левски“, гр. Кула.

„Смело мога да заявя, че при изготвянето на план-приема за учебната 2020/2021  сме се съобразили с желанията на учениците, нуждите на пазара на труда, изискванията на бизнеса и на Министерството на образованието и науката. Вярвам, че сме подготвили балансиран план-прием, който да задоволи потребностите на всички заинтересовани страни“, каза в заключение Веселка Асенова.

"План-приемът е балансиран, съобразен с националната политика за развитие на професионалното образование, с индивидуалните образователни нужди и желания на учениците и с възможностите на училищата да предоставят качествено образование“, отбеляза областният управител Албена Георгиева.
 
На провелото заседание на Комисията по заетост стана ясно, че е стартирала процедурата за провеждане на първото за 2020г. Проучване потребностите на работодателите от работна сила по Закона за насърчаване на заетостта. Представител на Дирекция “Бюро по труда” – Видин информира, че проучването ще се проведе чрез попълване на електронен формуляр. Същият е предназначен за работодатели, попаднали в статистическа извадка, т.е. ще бъде предложено участие в анкетирането на точно определени фирми и организации от всяка административна област, съгласно предоставен от Агенцията по заетостта списък. В извадката за област Видин са включени 27 фирми и организации.

Въпросникът е само в електронен формат и ще се предлага на работодателите чрез предоставяне на линк за достъп до него. За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който е достъпен от сайта на Агенцията по заетостта.


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com