Петък,

Обновяват център "Вяра, Надежда, Любов"

От: Стандарт -
Обновяват център "Вяра, Надежда, Любов"
A
A
A

Столична община днес представи работата по проект BG16RFOP001-1.001-0004-C01 “Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” - етап I, за обект Кризисен център "Вяра, Надежда и Любов". На пресконференция в Областния информационен център София, г-жа Вяра Петрова, директор дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община представи екипа за изпълнение на проекта, както и неговите цели и задачи.  Проектът е един от седемте, които дирекцията в момента изпълнява.

Проектът е финансиран по Оперативна програма: „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
Процедура: BG16RFOP001-1.001 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София” (част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“)
Бюджет: 754 066,66 лв. с ДДС
(в т.ч.: 582 505,30 лв. БФП и 171 561,36 лв. собствен принос).
Срок на изпълнение: 24 месеца от сключването на договора за БФП (26.06.2019 г.)

Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на 2 функциониращи социални услуги за деца, за които има осигурено устойчиво финансиране като делегирани от държавата дейности:
- Кризисен център (с приоритет деца, пострадали от насилие) и
- Център за работа с деца на улицата.

По-късно през деня бе извършена официална церемония по първа копка на обекта находящ се в сграда на адрес: гр. София, район Надежда, ж.к. “Толстой”, ул. ”Свободна” №30.
 
Целта е да се осигури инфраструктура за две социални услуги -  Кризисен център (с приоритет деца, пострадали от насилие) и Център за работа с деца на улицата. И двете услуги са предназначени за работа с деца до 18 години.

Кризисният център е предназначен приоритетно за деца, пострадали от различни форми на насилие в семейството и извън семейна среда - неглижирани деца; деца, преживели психическо, физическо, сексуално насилие, както и които са жертви на трафик; деца със застрашено социално, интелектуално или нравствено развитие; както и техните родители или други законни представители и значими за самото дете хора.

Що се отнася до Центъра за работа с деца на улицата, в него основни ползватели са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол.

На церемонията присъства и Анелия Георгиева, заместник кмет на столичния район Надежда. Тя пожела на строителите качествена работа и в срок, а след завършването на обекта децата в него да бъдат добре обгрижени.

Център „Вяра, Надежда и Любов“ е създаден от Ивон и Димитър Паница, основатели на фондация „Свободна и демократична България“. Открит е официално през 1995 година от тогавашния президент д-р Желю Желев. Десет години по-късно управлението на центъра е поето от Столична община.

 


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички