Облекчени процедури при строеж и множество електронни услуги предлага Община Стара Загора

Община Стара Загора е една от първите администрации, облекчаващи граждани и бизнес

Облекчени процедури при строеж и множество електронни услуги предлага Община Стара Загора | StandartNews.com

Община Стара Загора е една от първите администрации, облекчаващи граждани и бизнес с по-бързо обслужване при строителния ресор, както и електронните услуги. От днес влиза в сила служебното съгласуване с експлоатационните дружества при издадена Виза за проектиране на обект.

„Екипът на Общината работи съвместно с Общинския съвет, както и със Съюза на архитектите, Камарата на архитектите и Камарата на строителите, за да бъдем максимално полезни, когато става дума за административно обслужване“, обяви по време на пресконференция кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

„Безвъзмездно ще бъде служебното съгласуване с експлоатационните дружества – ВиК, електроразпределение, газоснабдяване, на Визата за проектиране. По служебен път ще изпращаме извадки от Подробния устройствен план и скицата, като дружествата ще имат 14-дневен срок да предоставят изходни данни и да съгласуват внесените документи, необходими за изготвяне на инвестиционен проект. При връщането на документацията при нас – срокът за валидност на визата за проектиране ще бъде удължен на 1 година. Така всеки, на когото му предстои да сключи договор с експлоатационно дружество, ще може да го направи за двойно по-дълъг период от време, както и да входира в Общинска администрация своето инвестиционно намерение за разрешение“, даде подробности главният архитект на Община Стара Загора Младен Иванов. Той подчерта, че облекчението ще важи и при ПУП. „Съгласуването на Подробните устройствени планове също ще става по служебен път. Общината ще играе ролята на посредник, който ще облекчава гражданите“, допълни арх. Иванов.

От думите му стана ясно,  че още една електронна система ще подпомогне работата на администрацията, както и ще отговори на нуждата от по-бърза услуга за граждани и бизнес. „Географската информационна система ще позволи в една платформа да се съдържа цялата информация за дадена територия – в това число ПУП, елементи от физическата инфраструктура, различни по тип зони, данни за населението и други. Така всеки ще има възможност, в реално време, да вижда наслоената информация за съответен имот. По този начин облекчени ще бъдат не само хората с инвестиционни намерения, но и ние като администрация, защото всяка промяна или изменение, ще бъде нанасяна своевременно“, каза още главният архитект.

Кметът Живко Тодоров обяви, че в момента се водят разговори с две фирми, които имат капацитета да внедрят услугата ГИС и предстои сключване на договор. „Знаете, че в момента скиците на Кадастъра са безсрочни, точно защото имат подобна услуга. Щом я въведем и при нас – то скиците на Община Стара Загора също няма да имат давност, защото софтуерът ще позволи актуализация и избягване на различни по вид разминавания в системите“, допълни Тодоров.

„Знаете, че темата с облекчаването на административното обслужване и излишните тежести за гражданите и бизнеса, е моя кауза. Това, което успяхме да свършим с кмета Тодоров през изминалата година, вече има резултат. Всичко, което представяме днес, е в синхрон със Закона за устройство на територията. Проучихме как е и в другите общини – оказа се, че Стара Загора е една от малкото, които успя да наложи на експлоатационните дружества да спазват закона“, подчерта и Мария Динева, председател на Общинския съвет. „Първата стъпка при всеки един инвестиционен проект е издаване на Виза за проектиране. До днес, след нейното издаване, се започва обикаляне по дружествата – при всяко едно се чака определен период от време и се плаща  такса. Това вече ще се случва по бърз и лесен начин“, категорична бе Мария Динева. Тя каза още, че промяна ще има и при съгласуването на самите инвестиционни проекти. „До днес, по различните части от проекта се налагаше също съгласуване с експлоатационните дружества, но в синхрон със ЗУТ, ако това се случва в рамките на една година, то такова съгласуване – няма да бъде необходимо. Още едно облекчение, изключително важно – всички документи, които са издавани назад във времето – копие от ПУП, разрешение за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация – в рамките на следващи процедури няма да се изискват от инвеститора, а ще се проверяват и набавят по служебен път“, допълни председателят на ОбС.

Кметът Живко Тодоров бе категоричен, че ако от дружествата не спазват сроковете, то Законът дава право на Общината да налага санкции.

Общо 139 са услугите на  Общинска администрация, като от тях 101 са достъпни по електронен път, уточни по време на срещата с медиите в Стара Загора секретарят Делян Иванов. „Те са достъпни в сайта на Общината и е необходимо за тяхното заявяване само електронен подпис. Предстои всички те да бъдат с електронна опция, като към момента сме избрали най-често използваните от гражданите и бизнеса“, посочи Иванов. Съвсем скоро ще бъде включено в списъка с електронни услуги и заявлението за сключване на граждански брак.

„Радвам се, че все повече са услугите, които ни улесняват и са достъпни по електронен път. Апелирам към по-широката им употреба, защото е по-бързо и по-удобно. Администрациите все повече напредват в това отношение и считам това за добър път за намаляване не само на бюрокрацията, но и за повишаване на доверието в административния процес“, допълни градоначалникът.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай