Конкурс на тема „Усмихни се и мечтай“ организират в Стара Загора

Целите са да се насърчат творческите способности на децата и да се провокира детското мислене за щастливо бъдеще

Конкурс на тема „Усмихни се и мечтай“ организират в Стара Загора | StandartNews.com

Конкурс за стихотворение и фотография на тема „Усмихни се и мечтай“ организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стара Загора. В него могат да участват деца от община Стара Загора разделени в три възрастови групи. Първа възрастова група - от 8 до 11 години, втора - от 12 до 15 години  и трета от 16 до 18 години. Всеки участник може да се включи с до 3 творби – стихотворения и/или авторски фотографии, създадени специално за конкурса.

Целите са да се насърчат творческите способности на децата и да се провокира детското мислене за щастливо бъдеще, да се отразят в снимки и стихове истории на доброто и красивото в живота, да се популялизират позитивни нагласи и да се отхвърли езикът на омраза и насилие в общуването.

Творбите в раздел стихотворение трябва да отговарят на темата, не трябва да са публикувани до момента и да са с обем до две печатни страници, формат А4 с шрифт и размер Times New Roman, 12. Произведенията трябва да се отличават с оригиналност и творчески подход, да са убедителни и въздействащи и да имат висока езикова и стилистична култура.

Във вторият раздел - фотография, снимката трябва да отговаря на темата, да е авторска, може да бъде черно-бяла или цветна, да не съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензурен. Не е разрешено обработване с цел изкривяване на обектите в нея.

Всяка творба да съдържа заглавие, име, презиме и фамилия на участника, възраст, клас, име на училището, имейл и телефон за връзка. Снимките и стиховете се приемат на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис” № 73 (за конкурса „Усмихни се и мечтай“) и на e-mail: [email protected].

Крайният срок за участие е 16 май 2022 година.

Победителите ще бъдат определени от комисия, която включва специалисти в областта на литературата и фотографията, съгласно обявените критерии. Ще бъдат връчени: първа, втора и трета награди в двата раздела и във всяка възрастова група. Най-добрите конкурсни материали ще бъдат публикувани в специално издание на МКБППМН и наградените фотографии ще бъдат подредени в изложба.

Победителите ще получат своите награди на организирано събитие, свързано с откриване на лятна превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2022“, за което предварително всички участници ще бъдат уведомени.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай